Generalforsamling med efterdønninger

0
Carsten Møller Nielsen er formand for Dronninglund Fjernvarme. Sammen med sin bestyrelse besvarede han anken fra Ole Thomas Kristensen og sendte den videre til dirigenten på generalforsamlingen. Foto: Ole Torp
Som tidligere omtalt har denne avis i flere artikler omtalt Dronninglund Fjernvarmes projekt Grundvandspumpe – også Østvendsyssels Råvandsforsyning har været inde i billedet.

Forleden var der generalforsamling i Dronninglund Fjernvarme, og Ole Thomas Kristensen, der er andelshaver i fjernvarmen, og som deltog i generalforsamlingen, er meget utilfreds med indholdet og afviklingen af denne.

For det første giver han ikke meget for den redegørelse, som to tilkaldte eksperter gav om projekt Grundvandspumpe: – Det var ikke lige ekspertinformation generalforsamlingen havde brug for, men derimod en stillingtagen til om projektet skulle fortsætte eller stoppe nu. Østvendsyssel Råvandsforsyning har påpeget, at der i projektet er stor fare for for grundvandet i vores område bliver forurenet, da der i området har været adskillige lossepladser, og at der på landbrugsjord er brugt sprøjtegifte igennem mange år. Der har ligeledes været anvendt slam fra rensningsanlæg som gødning.

Ole Thomas Kristensen bragte emnet op og der udviklede sig en livlig debat, inden et forslag fra ham blev sat til afstemning. Afviklingen af denne afstemning var han bestemt ikke tilfreds med, idet ønsket om en skriftlig afstemning blev afvist af dirigenten. – Generalforsamlingen endte i kaos, hvor man i et hjørne af lokalet forsøgte at tælle oprakte hænder uden at sikre sig, at der kun blev afgivet én stemme pr. andelshaver. Det var amatøragtigt, siger Ole Thomas Kristensen.

Som en følge heraf har han sendt en anke mod den måde, som generalforsamlingen blev afviklet, til bestyrelsen for Dronninglund Fjernvarme. Heri skriver han bl.a.:

– Tak for en god generalforsamling og en god debat især omkring projekt Grundvandsvarmepumpe. Jeg synes, der blev udvekslet meninger på et sobert plan, om end vi ikke var lige enige.

Han udtrykker dog en anke omkring afstemningen til det af ham stillede forslag: – Jeg og mange andre ønskede skriftlig afstemning, hvilket blev pure afvist af dirigenten iht. vedtægten, fair nok. Dog mener jeg, det er almindelig kutyme, at såfremt blot en andelshaver ønsker skriftlig afstemning, skal dette efterleves.

– Jeg tvivler på, at de afgivne stemmer ja eller nej til varmepumpeprojektet er korrekte. Ved stemmeafgivelsen, som dirigenten gennemtvang ved håndsoprækning, har jeg følgende spørgsmål, som jeg gerne vil have bestyrelsens tilbagemelding på: ’

1. Hvordan sikrede dirigenten, at der kun blev afgivet én stemme pr. andelshaver f.eks. et ægtepar?

2. Hvordan sikrede dirigenten at afgivne stemmer alle blev afgivet af andelshavere?

3. Hvor mange stemmeberettigede var til stede ved generalforsamlingen? ’

4. Der blev kun talt ja-stemmer og nej-stemmer, og ikke hverken-ja-eller-nej-stemmer.

– Er der ikke en fornuftig forklaring på ovennævnte, kan generalforsamlingen erklæres for ugyldig, hvorfor jeg afventer svar fra bestyrelsen! Således slutter Ole Thomas Kristensens henvendelse til bestyrelsen for Dronninglund Fjernvarme.

Bestyrelsen for Dronninglund Fjernvarme har holdt et møde, hvor de vedtog det af Ole Thomas Kristensens ønskede svar, som lyder således: – Vi har med tilfredshed noteret os, at du finder debatten og grundvandsvarmepumpen blev udvekslet på et sobert plan. Denne opfattelse deles ligeledes af bestyrelsen.

– Hvad angår din anke over dirigentens håndtering, kan vi meddele, at denne er videresendt til dirigentens besvarelse, og du vil modtage svar fra dirigenten.

Dirigenten var Asbjørn Hansen, og hans svar i sin fulde udstrækning lyder således: – Jeg har forståelse for – når man brænder for en sag – da søger med mulige midler at fremme den – selvom man blev nedstemt med stor majoritet. Men at bestride en demokratisk beslutning efterfølgende uden begrundet tvivl, endsige bevis, men som et postulat er alvorligt.

Der var 87 andelshavere tilstede samt 8 -10 rådgivere eller ægtefæller. Ca. 75% af alle var kendt af mig. Afstemningen gav 22 for og 33 imod at stoppe grundvandsprojektet. Med mere end 30 års erfaring som dirigent var jeg selvsagt opmærksom på rådgivere og ægtefæller og så ingen “dobbeltstemmer”. Folk er generelt hæderlige, også ved afstemninger, ligesom den gensidige kontrol fungerer godt ved håndsoprækning. Voksne mennesker i et frit demokratisk land, der selvfølgelig tør stå ved deres holdninger.

Jeg valgte at fastholde afstemningsmetoden ud fra en lighedsgrundsætning, da alt forinden inklusive et forslag var afgjort på denne måde uden bemærkninger, ligesom der ikke forelå personspørgsmål.

Intet kunne rokke ved majoriteten i denne afstemning, men det er selvfølgelig altid ærgerligt, når ens synspunkter ikke nyder fremme.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close