Ældrerådets formand ser tilbage på 2018 med ret stor tilfredshed med det politiske arbejde og løsningerne på området.

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Formanden for Ældrerådet i Brønderslev Kommune, Inger Møller Nielsen, og de andre rådsmedlemmer ser meget positivt tilbage på det forgangne år og samarbejdet med Brønderslev Kommune om at udvikle ældreområdet.

Et år, der har budt på mange udfordringer på ældreområdet og sager, der har trukket ud, men som der nu er kommet en løsning på. Særligt tænkes der her på den nye plejecenterstruktur, som byrådet godkendte ved byrådsmødet 28. november. En debat, som også har fyldt i ældrerådet i det forgangne år.

- Vi var ikke inde over den nye struktur i starten af året, og det var ikke i orden. For vi har også en vigtig mening i forhold til det, men vi er heldigvis siden kommet med og inddraget i arbejdet. Og jeg har ikke noget at udsætte på vores samarbejde med ældreomsorgsudvalget nu, siger Inger Møller Nielsen.

Udvalget har været med inde over den nye strukturs endelig udformning, og de er i store træk meget tilfredse med udfaldet.

- Vi holder øje med, om de følger planen, men vi mener, det er en fornuftig disposition. Det er godt, at der er kommet en afklaring i forhold til Hellevadlund, for der har været meget uro blandt ledere, medarbejdere og ikke mindst borgerne på stedet, siger Inger Møller Nielsen.

Fremtidsfuldmagter

Et vigtigt emne, som Ældrerådet har været inde over i det forgangne år, mener Inger Møller Nielsen er muligheden for at lave fremtidsfuldmagter.

- De løser ikke alt, men de løser noget. I en situation hvor man ikke kan tage ansvar selv, er det vigtigt, at man kan lave en fuldmagt tidligere. Så kan man selv være med til at bestemme, hvordan ”jeg” vil have det, når/hvis jeg ikke længere kan tage vare på mig selv, siger Inger Møller Nielsen.

Konkret betyder fremtidsfuldmagten, at man kan give lov til at pårørende og personale kan tage vare på en og give nye tilbud, hvis man er i en situation, hvor man ikke selv kan tage stilling til det mere, fordi man er blevet for syg eller vag.

Værdighedsmilliard fordelt

Værdighedsmilliarden har også været et vigtigt debatemne for Ældrerådet og ældreomsorgsudvalget. Den blev fordelt i december måned efter godkendelse af byrådet. Ældrerådet er overordnet meget tilfreds med, hvordan den er blevet fordelt.

- Det er ikke sikkert, at den betyder flere varme hænder i sygeplejen, men personalet får mulighed for at blive opgraderet fagligt. Og det tror vi er en meget god ting, siger Inger Møller Nielsen.

Ser frem til det nye års arbejde

Ældrerådet glæder sig til at komme i gang i det nye år igen, hvor de har første møde 9. januar. Selvom det ikke er noget nemt område at arbejde med, og der har været megen uro på området, så tror Inger Møller Nielsen, at der også i 2019 kan komme gode resultater og løsninger.

- Fakta bliver meget vigtigt for vores arbejde i det kommende år. Vi ved, at der er 8000 ældre i kommunen og 1500 over 80 år. Det er vigtigt, at vi får fakta på bordet, når vi skal diskutere økonomien og fremtidige løsninger, så vi er sikre på, at vi går den rigtige vej, siger Inger Møller Nielsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...