Politibetjent Ulrik Elmkvist Eriksen fra Dronninglund skal igen til Grønland

DRONNINGLUND: Politibetjent Ulrik Elmkvist Eriksen vil nok ved synet af denne overskrift indvende, at han desværre ikke længere er landbetjent i Dronninglund, men er ansat ved Nordjyllands Politi og arbejder med efterforskning i Aalborg.

Han har fuldstændig ret.

I forbindelse med en hårdhændet centralisering blev adskillige stillinger som landbetjente nedlagt, heriblandt i Dronninglund og Hjallerup, trods de gode efterforskningsresultater, som de havde opnået. Mens Ulrik var landbetjent gjorde han i flere omgange tjeneste i Grønland. Deroppe mangler man fuldt uddannede betjente, og flere danske betjente har i kortere eller længere perioder været udstationeret i denne del af rigsfællesskabet.

Ulrik skal for 8. gang til Grønland. Denne gang i lidt længere tid end før, idet perioden bliver på et helt år startende 1. marts. Stedet er Upernavik med 1200 indbyggere i ”hovedbyen” og en række bygder spredt ud over Upernavik Kommune, som arealmæssigt er på størrelse med Storbritannien. For at give et indtryk af afstandene, så kan det oplyses, at der fra den sydligste til den nordligste bygd er 450 km.

På stationen i Upernavik bliver der udover Ulrik, som afløser en anden dansk politibetjent, en ung grønlandsk betjent og et par grønlændere, som er uuddannede men fungerer som reservepoliti, hvis der bliver brug for det.

- Ellers så efterforsker vi, som vi gør herhjemme, bortset fra, at bilen sommetider må erstattes af en snescooter. Hvis vi skal rundt til de mindre bygder, så foregår det med en politikutter om sommeren, når der er isfrit langs kysten, hvor alle bygderne ligger, mens vi om vinteren må bruge helikopter, siger Ulrik Elmkvist Eriksen.

- Jeg er i øvrigt meget begejstret for landet og glæder mig til at se det igen, siger Ulrik med et stort smil og kigger hen på Solveig Sanders, som dog kommer op og besøger ham et par gange i løbet af året.

- Og musikken spiller stadigvæk henne på Hjørnet, og jeg deltager selvfølgelig via nettet med booking, udfærdigelse af kontrakter m.m., tilføjer Ulrik Elmkvist Eriksen.

Sidste gang Ulrik Elmkvist Eriksen var på Grønland i tjenstligt ærinde, underholdt han læserne af denne avis med skildringer i såvel tekst som billeder deroppe fra. Det er der flere, som godt kan huske, og det har han heldigvis sagt ja til at gøre igen. Så næste gang vore læsere hører fra Ulrik, så er det under overskriften ”Nyt fra vores korrespondent på Grønland”.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...