Håndværkerne arbejder på højtryk for at færdiggøre midtbyprojektet i Dronninglund

DRONNINGLUND: Hvis man kaster et hurtigt blik på Slotsgade i Dronninglund i denne tid, kan man nemt få et indtryk af kaos, men rent faktisk følges planen nøje, og om få uger skal det hele stå færdigt og klar til indvielse.

- Det når vi, slår formanden for teknisk udvalg, Karsten Frederiksen, fast.

Samme melding kommer fra projektleder Kristian Hedver.

- Vi bliver færdige til tiden. Det gælder i hvert fald de store flader. Der kan være nogle hjørner, der mangler lidt, men i det store og hele bliver vi færdige, så det ser pænt ud 30. august, forsikrer han.

- Vejtræerne bliver dog plantet senere, og det gør vi udelukkende for at give træerne de bedste forhold. De plantes derfor først til efteråret, oplyser han.

Det store projekt, der bærer titlen ”Genform Dronninglund”, skal være med til at sørge for, at der fortsat er handel i byen, og at der er grundlag for en fremtidig bosætning.

- Vi startede tilbage i 2016, hvor vi lavede en midtbyplan og vedtog, at vi ville samle det meste på Slotsgade, fortæller Karsten Frederiksen.

- Det gav lidt kritik, for nogle mente, at vi skulle tage Stationsvej med. Vi holdt dog fast på at samle det meste på Slotsgade. Vi fik kåret Dronninglund som Kulturarvskommune i 2015-2018. Det var vi stolte over, og det betød, at vi fik et fantastisk samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Folkene herfra var på mange måder øjenåbnere for politikerne, for de spurgte, om vi overhovedet var klar over, hvilke værdier byen har. Det har været meget berigende. Så fik vi nedsat midtbyrådet forankret i både borgere og aktører og ikke mindst handelsstanden. Samarbejdet har fungeret utroligt godt, understreger Karsten Frederiksen, der yderligere fortæller, at det 18 mio. kroner dyre projektet har fået tilført statslige midler til områdefornyelse på i alt 9,3 mio. kroner, og at der bliver brugt omkring 3,5 mio. byfornyelseskroner til renovering af bevaringsværdige ejendomme, herunder til den gamle realskole og Børsen, Slotsgade 70-72.

- Det er mange penge, og det skulle gerne være med til at inspirere borgerne til nye initiativer til forbedring af vores midtby. Der er flere ejendomme, der godt kunne trænge til lidt maling, siger Karsten Frederiksen.

Også planlægningschef Steven Hansen glæder sig over det store projekt.

- Det er kulminationen på fire års forberedende arbejde og planlægning, hvor vi har arbejdet koncentreret med udviklingen af Dronninglund midtby. Udgangspunktet var at skabe en attraktiv bymidte, så Dronninglund som bosætningsby og handelsby får gode muligheder også i fremtiden, fortæller han.

- Vi har fokuseret på ”gulvet” i Slotsgade. Det er alle vandrette flader, og de var begyndt at se slidte ud. Gaden er jo byens visitkort. Den er hovedgaden, hvor trafikken er, og turisterne færdes. Også bygningerne og facaderne ud mod Slotsgade har vi haft fokus på. Her har kommunen givet byfornyelsespenge til nogle af de bevaringsværdige ejendomme. Vi har også under fornyelsen bestræbt os på at fortælle byens særlige historie. Det er en forholdsvis ung by, men alligevel har historien og kulturarven være udgangspunkt for arbejdet. Apotekerhaven, som vi anlægger ved biblioteket, signalerer, at det var apoteket, der på en måde startede hele byen. Derfor er det også gamle lægeurter, der kommer til at gro i bedene, og på den måde har vi koblet historien sammen med nutiden, siger Steven Hansen.

- Handelslivet har hele vejen været en vigtig medspiller, fortsætter Karsten Frederiksen.

- Vi har gerne villet skabe bedre vilkår for butikkerne og hele tiden haft fokus på, at det her ikke skulle ødelægge butikkerne. Det har derfor været en forholdsvis kort periode med en stram tidsplan, påpeger Karsten Frederiksen.

- Den stramme tidsplan har givet nogle praktiske udfordringer, indskyder Kristian Hedver.

- Når det er så komprimeret, er der mange aktører, der skal arbejde her samtidig, og det er begrænset, hvor meget plads der er i gaden. Jeg synes, vi har gjort alt for at minimere generne. Der har bestemt været udfordringer, som vi har vi bakset en del med, men jeg er meget tilfreds med resultatet, hvor både budget og tidsplan ser ud til at holde, slutter projektleder Kristian Hedver.

Indvielsen finder sted fredag 30. august med et brag af en fest med et omfattende program for både børn, unge og voksne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...