KLOKKERHOLM: Det var Byen i Landskabet, som afholdt borgermødet i klubhuset på Hellevadvej, og her deltog omkring 40. I disse tider er Klokkerholm præget af den store kloakrenovering, og netop det faktum giver mulighed for at ændre gadebilledet, når engang det er færdigt. På mødet var der også mere visionære idéer om fornyelse af byen på bordet.

Fra Borgerforeningen orienterede Carsten Hannesboe netop om kloakeringsarbejdet. Hvordan det ville skride frem, og hvilke forandringer man generelt kan forvente, at kommunen ville kunne indfri.

Så blev der dannet grupper, og her drøftede man diverse idéer, som blev samlet i en idéliste, som Byen i Landskabet og Borgerforeningen vil bruge til at danne en prioriteret ønskeliste til forandringer. Denne liste vil blive offentliggjort på byens hjemmeside og ved opslag i Meny og vil kunne tjene som idekatalog for de borgere, som vil blive indkaldt til møde umiddelbart inden deres område i byen bliver renoveret.

Carsten Hannesboe og Erik Østergaard fra foreningens byfornyelsesudvalg fortalte om udvalgets arbejde og understregede det ønskelige i, at der blev bygget flere udlejningsejendomme i byen af en størrelse, som var brugbare for børnefamilier. Der er efterspørgsel på udlejningsejendomme, men alt er optaget.

Erik Østergaard havde visioner om at brande byen ved at intensivere faciliteterne omkring det historiske område Byrhøj/Stentinget. Første skridt i den retning er taget ved at sikre offentlig adgang til Byrhøj. Anlægget her forventes færdiginstalleret i løbet af det næste års tid.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...