Ved en indbudt reception på Knudsgaard i Try blev der redegjort for, hvordan man er kommet igang i år, og hvad man skal i gang med fremover

TRY: - Vi har inviteret de, der meget direkte har støttet foretagendet med en eller anden form for sponsorat eller med en ikke ubetydelig arbejdsindsats.

Således karakteriserede formanden for Egnssamlingen for Østvendsyssel, Mogens Gregersen, de mange fremmødte, som ved arrangementets start var samlet i laden til Lille Knudsgaard i Try.

Egnsmindesamlingen havde gennemført det første ikke helt problemfrie år med stor bravur, og den totale adskillelse fra Museerne i Brønderslev Kommune var så godt som gennemført. Samtidigt ville man gerne takke de personer og firmaer, som har støttet projektet, samt vise hvor langt man var kommet.

Efter velkomsten i laden blev forsamlingen delt i tre grupper, som blev guidet rundt i bygningerne, så man kunne forvisse sig om, at der var blevet ryddet godt op, renoveret og omflyttet. Ved samme lejlighed blev man orienteret om, hvad der de pågældende steder var planer om at foretage sig yderligere.

- Der er et omfattende program for 2019. Museet har hentet de ting, som de kan bruge. Vi må nu bruge de resterende ting, som ikke længere er museumsgenstande, og det åbner muligheder for levendegørelse og at lave kulturelle arrangementer, og det er lige netop, hvad vi har tænkt os at gøre, sagde formanden.

Egnssamlingen råder nu også over alle bygningerne i Try, og man har i løbet af året nået at få tagene repareret, sat nye tagrender på Knudsgaards lade, og der er malet og kalket.

Der er installeret nye energivenlige varmepumper i Urmagerhuset (det lille bindingsværkshus skråt overfor Knudsgaard), Knudsgaards Rolling og Maskinhuset, især så man kan opbevare genstandene forsvarligt. Dørene er ligeledes skiftet.

- Stuehuset er blevet omdrejningspunktet, det har vi brugt rigtig meget, og det er i det hele taget et mål for os at gøre faciliteterne brugbare og levende, tilføjede Mogens Gregersen.

Egnssamlingen er fuldstændig foreningsbaseret, med 234 medlemmer, og uden offentligt tilskud. Alligevel har man kunnet udføre det ovenfor beskrevne og stadigvæk have lidt tilbage på kistebunden. Det skyldes sponsorerne, som i et antal af 18 virksomheder og personer har været særdeles hjælpsomme og rundhåndede. Så har man samtidigt fået lavet en hel del uden at skulle betale for det, idet de frivillige har lagt en fantastisk stor indsats i flytning, oprydning, maling og meget andet manuelt arbejde.

Fremover vil man også kunne komme til at sidde billigere rent energimæssigt med varmepumper flere steder.

Efter velkomsten i laden og den guidede rundtur fortsatte arrangementet lystigt i stuehuset med traktement, foredrag og sang af Lars Jacobsen om den grå Ferguson og tale ved Mogens Gregersen, som sluttede således:

- Det har været en spændende opgave at være en del af dette projekt, og som I måske fornemmer, så er jeg ganske optimistisk, når jeg siger, at det fortsætter på samme gode og positive måde.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...