Ved generalforsamlingen i Egnssamlingen for Østvendsyssel aflagde formand Mogens Gregersen en omfattende beretning

TRY: 50 personer deltog i den ordinære generalforsamling i Egnssamlingen for Østvendsyssel, som blev afholdt på Try Efterskole.

Formanden, Mogens Gregersen, startede sin beretning meget passende med følgende oversigt over den periode, som han ville berette om.

- Det første hele år som selvejere med alt, hvad deraf følger, er gået. Som i landboreformernes tid, ja så steg effektiviteten, da vi fik foden under eget bord, siger Mogens Gregersen.

- Faktisk så godt som frem til nu er der arbejdet på den endelige og fuldstændige separation fra Museerne. De sidste ikke udskilte genstande er endnu i skrivende stund ikke flyttet fra Try. Det har været en sej proces. Vi er meget tæt på målet, og det glæder vi os til, sagde Mogens Gregersen.

Han nævnte deres omfattende medvirken til handelen og det rent organisatoriske i forbindelse med Museumsforeningen i Dorf og dannelsen af selve Egnssamlingen.

Der er blevet afholdt 12 ordinære bestyrelsesmøder og mange andre møder.

- Vi har 250 medlemmer - heraf mange husstande, så måske 350 personer er direkte med i foreningen, og det bør nævnes, at vi var blandt de nominerede til Årets Kulturpris i Brønderslev Kommune.

Årets aktiviteter har været mange, og har bl.a. omfattet åbningsdag, aktivitetsdage, bl.a. høstdag i øsende regnvejr, undervisningsforløb, nytårstaffel m.m. Hertil kommer vedligeholdelse og reparationer af bygningerne.

Løbende modtager Egnssamlingen effekter fra private.

- Ikke alt kan vi tage imod, vi er nødt til at være kritiske. Vi vil gerne have, at de genstande, vi modtager, kan indgå i levendegørelse eller på anden måde indgår i aktive udstillinger. Orla Mosevang donerede ikke mindre end fire køreklare veterantraktorer, hvilket betyder, at vi nu kan dyrke vore egne marker, som det foregik, da han var dreng. Det er noget, som mange ser frem til. Vi starter 14. april.

Økonomien blev gennemgået af Jørgen Nielsen, men inden da kunne formanden fortælle, at regnskabet for 2018 kører med en omsætning dobbelt så stor som budgetteret og et fornuftigt overskud på små 10.000 kr. Der er udarbejdet budget for 2019, og der er enighed om ikke at stifte gæld, selvom man faktisk er ejere af betydelige ejendomsværdier på papiret. Man vil søge diverse fonde om større forbedringer på bygningerne.

Der er oprettet en Facebook-side og en hjemmeside, som udvikles løbende.

- Hjemmesiden kan med tiden blive et stort aktiv, og min kongstanke er, at den vil blive helt central for vores virke.

Mogens Gregersen sluttede med at rette en stor tak til såvel bestyrelse og i øvrigt alle, der har lagt en indsats for Egnssamlingen, og de 250 som har meldt sig ind. På glimrende vis omfattede han dette med følgende udsagn:

- Fra at være medlemmer i en støtteforening og frivillig hjælper på Museet med henblik på at skaffe og betjene så mange som muligt, er man nu medlem af en forening, hvor man kan pleje sin historiske interesse eller sin interesse for at bevare institutionen i Try med alt hvad den kan, og hvad der er deri.

Der var selvfølgelig også valg til bestyrelsen, og efter valg og konstituering ser bestyrelsen for Egnssamlingen således ud: Mogens Gregersen (formand), Arne Larsen (næstformand), Jørgen Nielsen (kasserer), Aase Bak, Bjarno Hvid Jensen og Frode Sejlund som bestyrelsesmedlemmer. Der er en enkelt vakant bestyrelsespost.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...