Mødet om, hvordan Hjallerup skal udvikle sig, viste sig at være et fantastisk tilløbsstykke

HJALLERUP: Man havde ganske vist forventet, at borgermødet om Hjallerups udvikling ville tiltrække rigtigt mange borgere, men at der kom så mange, som der faktisk gjorde, var over al forventning. Antallet var man på aftenen ikke helt enige om, men flere af aftenens indledere hentydede til den store borgerinteresse.

Indlæg

- Hvordan skal Hjallerup udvikle sig frem mod 2030? Sådan lød overskriften på aftenens debat, og den begyndte med, at formanden for Hjallerup Byudvikling, som var arrangør, Godtfred Pedersen, redegjorde for udviklingsgruppens syn på emnet. Han tog sit udgangspunkt i Masterplanen fra 2007 og dens opdeling i de tre byformer: Den grønne By, Den rekreative By og Den tilgængelige By. Han kom også i lighed med flere andre af indlederne ind på de tomme butikslokaler i centret.

Så var det politikernes tur, og den første var borgmester Mikael Klitgaard, som priste den verserende budgetrunde, som har affødt et større anlægsbudget, der sætter kommunen i stand til at støtte udviklingen bl.a. i kommunens tre største byer.

- Vores ambition er udvikling overalt i kommunen, lød hans afsluttende bemærkning.

- Det kommer til at køre rundt her i Hjallerup, var formand for Teknik- og Miljøudvalget Karsten Frederiksens indgangsreplik, og han fortsatte:

- Vi skal forskønne og fortætte byen. Det var især midtbyen, han tænkte på, og han gav det igangværende midtbyprojekt i Dronninglund som eksempel. Faktisk var han tilsyneladende så optaget af projektet i Dronninglund, at han flere gange kom til at sige Dronninglund, hvor han skulle have sagt Hjallerup, hvilket ikke faldt i god jord hos forsamlingen.

Byrådsmedlem Dennis Kvesel har ikke været markedsformand for ingenting. Han betonede kraftigt, at sammenholdet skal inddrages i denne debat. Han lagde op til det kommende midtbyråd med dette udsagn:

- Vi er nødt til at holde sammen for at gavne Hjallerup. Lad os udvikle denne by sammen.

Byrådsmedlem Eskild Andersen fortalte, at han har oplevet byens enorme udvikling siden 1960'erne, og han priste de, som har været med hertil. Han foreslog, at der inden længe bliver ført en vej fra området Tennisskoven ud til Aalborgvej. Det kunne passende være der, hvor Søndergade løber ud i hovedvejen.

En hel del af byrådsmedlem Steen Søgaards taletid gik med at omtale midtbyrådet. - Det har stor betydning, at det kommer til at fungere godt. Det er vigtigt, at det ikke går som med Masterplanen, hvor adskillige ting overhovedet ikke er ført ud i livet - f.eks. ved centret.

Formanden for Hjallerup Handels- og Erhvervsforening, Thomas Olsen, nævnte det skisma, at der har været stor tilflytning til byen, men samtidigt er der kommet en del tomme butikslokaler. - Når først butikker står tomme, så er det temmelig svært at få dem fyldt igen. Udlejerne burde i højere grad tilgodese butikkerne f.eks. med rabat på lejen. Jeg vil meget kraftigt henstille til politikerne, at man planlægger med, at handlen skal foregå i midtbyen og ikke flyttes ud i udkanten af byen.

Formanden for skolebestyrelsen, Mikael Christensen, fortalte, at det kneb med plads til den voksende antal skolebørn. Børnetallet i hele distriktet holder niveauet, men kun i kraft af Hjallerup by. Det voksende antal borgere presser også faciliteterne i Hjallerup Idrætscenter, oplyste Mads Thomsen.

- Vi er nødt til at sige nej til en hel del aktiviteter på grund af manglende plads, så vi arbejder stadigvæk på at få en hal 3.

Det sidste indlæg blev præsenteret af Rasmus Olsen fra firmaet Rambøll i Aalborg, og han nævnte også, at erhvervslivet i byen på visse punkter er udfordret. - Det er meget vigtigt, at man har en robust midtby, og en undersøgelse blandt borgere i flere byer har vist, at man betragter adgang til boliger til en fornuftig pris for at være den vigtigste faktor i byudviklingen.

Debat

Efter en kort kaffepause var der debat, og her kom der rigtigt mange og meget forskellige meninger om byens udvikling frem. Aalborgvej og dens rolle i infrastrukturen blev nævnt, der blev spurgt til kommunens såkaldte byudviklingsmidler og i samme åndedrag kom det ømme punkt om de tomme butikslokaler i centret op. Det var i øvrigt noget, som blev berørt af mange af deltagerne i debatten, som kom med flere - ikke altid lige realistiske - løsninger. - Bo lokalt og handl lokalt, lød et manende opråb.

Hjallerup skal brande sig på andet end markedet og billige huse og grunde, lød det fra en, som tilføjede, at 50+'ere har en tilbøjelighed til at flytte til Aalborg. Da Godtfred Pedersen afsluttede og afrundede den særdeles informative aften, sagde han meget passende: - Der er sandelig noget at arbejde videre med, men vi vender tilbage.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...