Erasmus elever fra Dronninglund Gymnasium i Slovenien for at præsentere et forslag om forbedret integration

DRONNINGLUND: Elever og lærere fra Dronninglund Gymnasium har netop været på besøg i Tolmin i Slovenien for at præsentere et integrationsforslag på en Erasmus konference. Projektet er et samarbejde med fire andre europæiske gymnasier i Córdoba, Berlin, Reykjavik og Tolmin. Det faglige fokus for samarbejdet er migration på tværs af de europæiske grænser. Emnet for konferencen i Tolmin er den historiske vinkel på migration.

Tidligere på skoleåret udviklede eleverne et borgerforslag, hvor de ønskede, at nydanskere skulle tilbydes gratis medlemskab af danske foreninger, f.eks. sportsklubber, i deres første tre år i Danmark. Der var ca. 50 personer, som støttede forslaget med deres underskrift. Den begrænsede støtte vidner dels om, hvor svært det er at mobilisere tilslutning til et borgerforslag, dels om, at forslaget ikke har en bred folkelig opbakning.

Som forberedelse til konferencen i Tolmin har eleverne undersøgt, hvordan det gik de danske udvandrere, der tog til Amerika i 1800- og 1900-tallet. De tog tværs over Atlanterhavet med en drøm om bedre levevilkår i det nye land. Disse pionerers skæbne har eleverne sammenlignet med de flygtninge, som i dag tager rejsen over Middelhavet med drømmen om Europa i bagagen. Deres konklusion er, at udvandrernes villighed til at lade sig integrere er altafgørende for deres succes i det nye land. Derfor skal ghettoer undgås, og kravene til integration øges.

- Hvis vi sammenligner de danske udvandrere til Amerika med de afrikanske indvandrere til Europa, så kan vi se, at der er mange ligheder, men der er også forskelle. Det helt afgørende for, om livet i det nye land lykkes, er, om man får lov til og er villig til at blive en aktiv del af det nye samfund, påpeger Lise Hostrup Daugberg fra 3f. Hun er en af de seks Erasmus-elever, der har været på besøg i Tolmin.

I løbet af 2018-20 skal elever og lærere fra Dronninglund Gymnasium besøge de andre skoler og belyse nye aspekter af det fælles emne: Migration.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...