Ved et autentisk gennemført valg prøvede eleverne i 8. og 9. klasse på Klokkerholm Skole at stemme til Folketinget

KLOKKERHOLM: På et eller andet tidspunkt i løbet af i år bliver der valg til Folketinget, men 60 elever på Klokkerholm Skole har allerede gjort det, selvom de endnu ikke har nået valgretsalderen. Bortset fra årstallet på fødselsattesten, så blev proceduren gennemført, nøjagtigt som den vil blive det senere i år for alle os andre.

Projekt Skolevalg er iscenesat fra Undervisningsministeriet og Folketinget, og formålet er at modvirke den faldende valgdeltagelse blandt førstegangsvælgere. Der er sendt en hel del materiale ud til skolerne med anvisning på et undervisningsforløb med valghandling, valgkampagner og debatter.

Tre uger før selve valget begyndte forarbejdet primært i samfundsfagstimerne suppleret med nogle dansktimer, og her forsøgte man at udvide deres samfundsmæssige viden.

24 forskellige mærkesager præsenteres for eleverne, som vælger tre af dem og laver en kampagne for en af dem. Herefter kan den enkelte elev finde ud af, hvilket parti vedkommende vil stemme på.

- Det viser sig, at eleverne faktisk er ret interesserede i politiske emner - både de nære, men også de lidt mere fjerne, siger Berit Meng Nielsen, som sammen med Søren Quist var tovholdere på valg-projektet.

Så kom den fase, hvor der var lejlighed til at debattere de politiske mærkesager, og det foregik i skolens gymnastiksal, hvor fem ungdomspolitikere udgjorde et politisk panel med eleverne som et veloplagt publikum.

De fem ungdomspolitikere var Anne-Louise fra Alternativet, Kenneth fra Dansk Folkeparti, Ask fra Radikale, Thore fra Venstre og Anders fra Konservative.

Efter at de havde præsenteret sig selv og det, de stod for, så var de til rådighed for spørgsmål fra eleverne - de kommende vælgere. Nogen stor debat elever og politikere imellem kom det imidlertid ikke til. Debatten udspillede sig for størstedelens vedkommende indbyrdes mellem panelets deltagere.

Blandt de emner, som blev kastet op, var der f.eks. Topskat, udbredt enighed om at afskaffe den, men uenighed om virkningerne heraf, hårdere straffe for vold og overgreb, ikke helt enighed om betydningen af straffens længde, og endelig temaer fra elevernes egen verden: Den lektiefri skole, enighed i panelet om, at det ikke ville være en god ide, skoledagens længde, vedrører ikke denne elevgruppe - mere de yngre elever.

Det emne, som så godt som alle eksperter og politiske kommentatorer anser for den kommende valgkamps vigtigste, men ikke nødvendigvis det mest populære: Klimakrisen, blev kun for alvor berørt, da Berit fremprovokerede det, og så var det endda kun panelet, som for alvor markerede sig.

- Vi må selvfølgelig gøre noget her i Danmark, men det er først og fremmest de store internationale aftaler, som batter noget, lød det fra Venstres Thore.

Seancen sluttede med, at de enkelte deltagere i panelet argumenterede for, hvorfor man skulle stemme specielt på dem. Desværre var hovedindtrykket af hele denne debatfase, at eleverne var for tilbageholdne til at komme med spørgsmål/udsagn, som kunne have fået panelet til at markere sig tydeligere og mere engagerede.

To dage senere fandt selve valghandlingen sted. Skolens pedeller havde hentet to stemmebokse og en stemmeurne af netop den slags, som benyttes til valg i kommunen. De var stillet op i gymnastiksalen, og ved et bord sad de to tidligere lærere på skolen, Thorkild Kroer og Erik Østergaard, som tilforordnede, og de kontrollerede elevernes valgkort og gav dem et godt demokratisk ord med på vejen til stemmeboksen.

Én efter én gik de så den demokratiske vej til stemmebord, stemmeboks og stemmeurne, mens deres kammerater så til. Emil Hylander var den første vælger, og han karakteriserede begivenheden således:

- Det er en spændende oplevelse. Man føler faktisk, at man har fået indflydelse, og vi var godt klædte på til dette.

Da optællingen efter valget på Stemmested Klokkerholm var slut, så fordelte stemmerne sig således:

Socialdemokraterne: 3, Radikale: 8, Konservative: 12, Liberal Alliance: 1, Dansk Folkeparti: 1, Venstre: 21, Enhedslisten 1, Alternativet: 2.

Hvis dette rent forholdsvist var resultatet af det kommende ”rigtige” Folketingsvalg, så ville den borgerlige (blå) lejr kunne danne regering med stor majoritet.

Det viste sig da også at være tilfældet, da landsresultatet blev opgjort, men ikke nær så markant som lokalt i Klokkerholm:

Blå blok: 51,2 pct. mod Rød blok: 48,8 pct.. De fire største partier på landsplan blev: Socialdemokraterne: 22,6 pct., Venstre: 17 pct., Konservative: 13 pct. og Radikale: 11,1 pct..

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...