Museumsforeningen for Dorf Mølle holdt generalforsamling, og der var især drøftelse af et internt notat

DORF: På generalforsamlingen i Museumsforeningen for Dorf Mølle var der udover de klassiske punkter en god debat foranlediget af formanden, Kaj Frederiksens, fokus på de mange omstruktureringer og udfordringer, som 2018 har budt på.

Det var især under punktet behandling af indkomne forslag, at drøftelserne tog fat. Her havde bestyrelsen udsendt et internt notat, som gik på forslag om at fusionere de to lokale foreninger, Museumsforeningen for Dorf Mølle og Museumsforeningen for Vildmosemuseet. Bestyrelsen ønskede at høre, om der var stemning for forslaget. Temaet kom naturligvis til afstemning, og der var blandt medlemmerne overvejende flertal for at give mandat til bestyrelsen til at følge op på de idéer, som notatet indeholder.

I det interne notat var formålet med en forening opstået af ovennævnte fusion beskrevet således:

- Foreningens formål er i samarbejde med Museerne i Brønderslev Kommune at medvirke til at drive museet på Dorf Mølle/Vildmosemuseet. At være forum for museumsledelsen til at diskutere problemer, og sammen med ledelsen at kunne gennemføre aktiviteter o.l. til fordel for museet. Bestyrelsens rolle i forhold til Museerne i Brønderslev Kommune: Bestyrelsen indtræder automatisk som en del af styrelsen på museet på Dorf Mølle/Vildmosemuseet.

- Bestyrelsen udpeger af dens midte et bestyrelsesmedlem og en personlig stedfortræder til bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune. Udpegningen gælder for byrådets valgperiode. Museumsledelsens rolle i forhold til de to lokale museumsforeninger: Sekretariatsbistand. Herunder deltagelse i foreningernes bestyrelsesmøder.

Der var 21 deltagere i generalforsamlingen, og da man kom til valg af bestyrelsesmedlemmer, var Jørgen Abildgaard og Jakob Hald Kristensen på valg. De blev begge genvalgt, og bestyrelsen ser fortsat således ud: Runa Christensen, Arne Jakobsen, Jørgen Abildgaard, Jakob Hald Kristensen og Kaj Frederiksen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...