Traditionen tro blev hele tre generalforsamlinger afviklet i løbet af repræsentantskabsmødet i Hjallerup Samvirke, og man nåede det hele

HJALLERUP: Der var to personer, som var de gennemgående figurer ved det, som man sædvanligvis kalder for Samvirkes repræsentantskabsmøde med tre generalforsamlinger, og det var Eskild Andersen, som var dirigent hele vejen igennem, og Peter Jensen, som aflagde ikke mindre end tre formandsberetninger.

Hjallerup Markedsforening

Den første af aftenens generalforsamlinger var Hjallerup Markedsforenings, og her sagde Peter Jensen i sin beretning, at Markedsudvalget har gjort det godt i år og er kommet frem til et flot resultat. Efter markedet har man brugt tiden til at renovere og vedligeholde faciliteterne på pladsen.

Markedsudvalget

Mens Markedsforeningen rent organisatorisk står for markedet, så er det Markedsudvalget, som tager sig af det konkrete arbejde med at gennemføre markedet. Keld Nielsen er formand for dette udvalg, og han kunne fortælle, at markedet i år vil blive husket for sit varme vejr, som tilsyneladende ikke holdt folk tilbage fra at besøge det.

3,6 mio. kr. til byen fra markedet er det imponerende tal, som fortæller noget om, hvor stor en forretning, det efterhånden har udviklet sig til. Problemer med en hestesygdom var lige ved at hindre denne traditionelle del af markedet, men det blev klaret, og man fik ovenikøbet ros for god skygge til hestene. Keld sluttede dette afsnit med at konkludere:

- Der skal være heste på Hjallerup Marked. En del af overskuddet går som tilskud til forskellige aktiviteter i byen - bl.a. som foreningsstøtte. - En flot omkostningsstyring! Sådan lød den afsluttende bemærkning fra revisoren.

Hjallerup Event

Det er nærmest lidt til grin, at der på en sådan aften er generalforsamling i Hjallerup Event, som for et par år siden blev dannet for at skabe arrangementer af forskellig art - først og fremmest på Markedspladsen. Det er kun blevet til en enkelt koncert og lidt maratonløb, så den generalforsamling blev lynhurtigt ordnet.

- En hvilende forening, som gerne modtager idéer. Sådan lød den afsluttende karakteristik.

Hjallerup Samvirke

Selve ”moder-organisationen” Samvirke holdt selvfølgelig også generalforsamling, som officielt benævnes repræsentantskabsmøde, idet de 67 medlemsforeninger er repræsenteret med delegerede. Her understregede formanden for forretningsudvalget, Peter Jensen, den kendsgerning, at Hjallerup er en af landets bedste byer til at tiltrække nye borgere, og at de nye (og gamle) borgere kunne føle sig mere trygge ved bl.a. opstart af den nydannede Hjertestarter-gruppe.

Faktisk er det eneste minus ved Hjallerup situationen i butikscentret, hvor en stor dagligvareforretning er lukket, og flere andre butikslokaler står tomme.

- Hvad vil man fra Samvirke gøre for at hjælpe centret, var spørgsmålet fra salen, da beretningen var færdig.

I øvrigt fungerer Byens Kontor i en tilbygning til Kulturcentret glimrende. Medlemsforeninger med problemer kan henvende sig og få hjælp her. Hvert år fremover skal medlemsforeningerne betale et kontingent til Samvirke. Størrelsen herpå fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde.

Samvirkes udvalg

Nogle udvalg under Samvirke aflagde ligeledes beretning, og kino-udvalget kunne fortælle, at Hjallerup Kino, som drives af frivillige, kørte fint med en indtægt på 795.000 kr. i løbet af det sidst forløbne år. Teltudlejningen gennem virksomheden Hjallerup Telte gav godt 2 mio. kr. i indtægt. For at illustrere, hvor omfattende Samvirke er, kan det nævnes, at man har grunde og bygninger for godt 6 mio. kr.

Spørgsmål om EKKO

Et af spørgsmålene fra salen gik på, at man meget gerne ville have en forklaring på, hvorfor teknikken i skulpturen EKKO ikke virker. Erik Topp, som er med i det tremandsudvalg, der står for installationen ude i det, som nu benævnes EKKO-parken, sagde, at det var meget svært at svare fyldestgørende på. Man har i flere omgange forsøgt at få teknikken til at fungere og samtidigt have kontakt til kunstneren Thilo Frank og hans tekniker nede i Tyskland. Det har bestemt ikke ligefrem været nogen succes, men udvalget arbejder intenst videre med problemet.

Valg

Valgene til forretningsudvalget i Samvirke, som er identisk med bestyrelsen i Markedsforeningen, faldt således ud, at Jan Aarup, Hans Henrik Sørensen, Dan Christensen, Torben Larsen og Peter Jensen blev genvalgt, mens Steen Karlsen og Thomas Olsen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Knud Aaen

Inden den første generalforsamling gik i gang, holdt man et minuts stilhed for at mindes Knud Aaen, som er død. Knud Aaen var i en lang periode særdeles aktiv i Samvirke. Han var medlem af Markedsudvalget 1966-1982 - heraf 1972-1982 som formand - og fra 1983-1996 formand for Hjallerup Samvirke.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...