På det seneste møde i Samrådet Østkysten blev der foretaget en prioritering af de mange idéer

ASAA: Bestyrelsen for Samrådet Østkysten, der omfatter 28 lokale foreninger m.fl. i Asaa, gav på sit seneste møde tilslutning til, at Samrådets forretningsudvalg arbejder videre med og foretager den endelige prioritering af de mange ideer, der fremkom på medborgermødet i slutningen af august.

Udviklingen af midtbyen omfatter i første omgang Stjernepladsen, der består af den nordlige del af P-pladsen foran det tidligere bibliotek samt DLG-grunden, som Samrådet har fået lov til at benytte. Planen med den er et led i at skabe en naturlig og aktiv sammenhæng mellem Asaa by og havn, så de mange turister får lyst til at stoppe op og udforske Asaa og havnen nærmere. Et informations- og aktivitetsområde i Asaa midtby som en slags portal til havnen med informationstavler om aktiviteter og tilbud på og omkring havneområdet med borde og bænke, madpakkehus, toiletfaciliteter og cykelstativer samt et vartegn, der understreger Asaa som havneby. Også med information om andre attraktioner i kommunen. Brønderslev Kommune har tidligere udtalt sig positivt om et sådant informations- og aktivitetsområde centralt i Asaa by.

Bestyrelsen opfordrede til at sikre en skriftlig aftale om benyttelse af DLG-grunden, at der satses på børneaktiviteter, og at der skabes en fysisk sammenhæng mellem Stjernepladsen og torvet i byen, f.eks. gennem en særlig vejbelægning.

Projektet skal ses i sammenhæng med ønsket om at udarbejde en egentlig masterplan for udvikling af byen, og bestyrelsen tilsluttede sig, at masterplanen prioriteres i forbindelse med, at Asaa bliver kommunal fokusby i 2020.

Bestyrelsen havde også mange gode ideer til anvendelsen af den tidligere fabrik, som tænkes delvis finansieret gennem folkeaktier. Bygningen er et naturligt pitstop mellem by og havn og rummer en væsentlig del af Asaas historie. Bestyrelsen var enig i, at anvendelsen skal ses i sammenhæng med de øvrige samlingshuse i byen og have sin egen profil, og at den kan blive en spændende ramme om kulturelle aktiviteter. Veteranbiler, arbejdende kunstnere, motionsrum og ølbrygning var blot eksempler på idérigdommen.

Hvis købet af bygningen bliver en realitet, vil det videre arbejde med anvendelse og finansiering ske i en aktivitetsgruppe under Samrådet. Der var ligeledes enighed om, at bygningens stil skal bevares.

Der udarbejdes snarest et oplysningsmateriale, der informerer om projektet, og der blev efterlyst personer til at tegne folkeaktier.

På mødet var der også tilslutning til linjeføringen af den påtænkte trampesti, som skal være en forlængelse af den sti, som løber fra festpladsen til Gerå Engvej. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Hjerteforeningen har udtalt sig meget positivt om initiativet sammen med Asaa Camping og Asaa Havn.

På mødet blev det endvidere oplyst, at der også i maj 2020 vil blive afholdt en byforskønnelsesdag.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...