I BYEN: 20 unge fra 17 forskellige lande har været på camp i Dronninglund

I Dronninglund Rotary Klub har man i en årrække fokuseret på to grene af Rotarys ungdomsprogram, nemlig long term og short term. Long term er et års udveksling, mens short term er et program, der giver unge mennesker i hele verden mulighed for at besøge andre lande, hvor værtskabet afholdes af Rotary og lokale rotarianere.

I år gennemføres en Rotary Camp i perioden 27. juli til 10. august, og her har Dronninglund Rotary Klub ansvaret for den første uge. Campen arrangeres i samarbejde med Glostrup-Vestegnens Rotary klub, der har ansvaret i sidste del af perioden.

En camp som denne har blandt andet til formål at skabe bedre forståelse nationaliteter imellem. Dette søges blandt andet opnået ved at lade unge mennesker mødes i trygge rammer, hvor de kan lære om og af hinanden. Således er der fokus på at skabe sociale relationer på tværs af kulturer, kulturel udveksling og ikke mindst at introducere de unge mennesker til dansk kultur og den danske livsstil.

Der arrangeres mange typer af Rotary camps verden over hvert år, idet antal deltagere, alder og målgruppe samt geografisk fordeling for den enkelte camp fastlægges af den eller de arrangerende Rotary klubber. Der er i årets camp fastlagt, at der maksimalt kan deltage 20, aldersintervallet er 15-18 år, og der må kun deltage en pige og en dreng fra hver nation. I år betyder det, at der er deltagere fra 17 forskellige nationer med 11 piger og 9 drenge. Der er deltagere fra Tyrkiet, Bulgarien, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Rusland, Spanien, Kroatien, Rumænien, Litauen, Østrig, Ungarn, Tyskland, Italien og Brasilien, så der er virkelig tale om en international ungdomslejr.

Som tidligere nævnt deler to danske Rotary klubber værtskabet, og det betyder i praksis, at de unge mennesker opholder sig en uge ved hver klub, hvor klubben står for at arrangere aktiviteter i forbindelse med opholdet. De unge mennesker skal selv betale for rejsen til og fra campen samt lommepenge til souvenirs, slik, is, m.v. De indkvarteres i private hjem, hvor værtsfamilierne står for forplejningen i hjemmene. Forplejning på turene, entre, transport m.v. samt rejsen mellem klubberne betales af Rotary klubberne. Der kræves som udgangspunkt ikke nogen tilknytning til Rotary ud over, at der skal ansøges om deltagelse via den lokale Rotary klub, der hvor det unge menneske bor.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...