I en ny bog beskrives skolevæsenets udvikling i Dronninglund Sogn gennem de seneste 300 år

DRONNINGLUND: I anledning af at prinsesseskolerne i denne tid kan fejre 300 års jubilæum, er der udsendt en bog om skolevæsenet i 300 år. Den meget informative bog på godt 50 sider er skrevet af Lene Dige, Kris Dissing og Bjarno Hvid Jensen.

Bogen beskriver hele skolevæsenets udvikling fra 1700-tallet og til i dag. Fra dengang, hvor der ikke var almindelig undervisningspligt eller en landsdækkende folkeskole i Danmark. Der fandtes alligevel en del skoler, der blev drevet af privat initiativ og betaling. Analfabetismen var på retur, men landet over var der en meget ulige fordeling af landsbyskoler.

I bogen kan man videre læse, at der i slutningen af 1600-tallet i Dronninglund Sogn, som frem til kommunesammenlægningen i 1970 var Danmarks største landsogn, var skoler i Hjallerup, Asaa og Dorf. Skoleholdernes eneste løn var det beløb, den enkelte bonde betalte, for at hans barn gik i skole.

Bogen skildrer også, hvorfra prinsesseskolerne fik deres navn. Det var på grund af prinsesse Sophie Hedevig, der i 1716 fik Dronninglund Gods som en del af arven efter sin mor, Charlotte Amalie.

Prinsessen var meget religiøs og tilhørte den reformerte tro, der stillede krav til det enkelte menneske om at kunne læse og forstå den kristne lære for at kunne blive frelst. Denne pietistiske grundholdning, at det enkelte menneske skulle frelse sig selv ved at læse i biblen, fik Sophie Hedevig og hendes kongelige søskende til at oprette en række skoler på de godser, de ejede.

For Dronninglund Sogn betød det, at skolesituationen ændrede sig radikalt i 1719. Mens prinsesse Sophie Hedevig om sommeren opholdt sig på Dronninglund Slot, nedsatte hun en kommission, der skulle komme med et forslag til et skolevæsen i sognet. Den afleverede 17. august 1719 et forslag til en fundats og en instruks for skoleholderne, som prinsessen underskrev på sin fødselsdag 28. august 1719.

Det fremgår tydeligt af fundatsen, at skolerne først og fremmest var beregnet på at fremme børnenes gudfrygtighed, der skulle sikre den enkeltes frelse. I Dronninglund Sogn blev der opført skoler i Bolle, Hjallerup, Thorup, Dorf, Ørsø, Asaa og Geraa. Ved placeringen af dem tog man hensyn til, at skolevejen ikke skulle blive for lang.

Dette og meget mere kan man læse om i den spændende beretning om skolevæsenet helt frem til i dag, hvor distriktsskoleleder Steen Jensen i bogens sidste kapitel gennemgår folkeskoleloven fra 2014. Bogen indeholder også en masse interessante billeder.

Jubilæumsbogen udgives onsdag 28. august 2019 kl. 14 på Dronninglund Skole. Den bliver trykt 1.500 eksemplarer og uddeles til alle skoleelever i distriktet, ligesom den vil blive sat til salg, så interesserede får mulighed for at erhverve den. Udgivelsen støttes økonomisk af Dronninglund Sparekasse, Dronninglund Kirkes Menighedsråd og Basis Tryk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...