Stort fremmøde, da LO Brønderslev-Dronninglund holdt 1. maj-møde i Dronninglund

DRONNINGLUND: Det var emner som pension, klimaforandringer og manglende sammenhold, der fyldte mest, da LO Brønderslev-Dronninglund 1. maj holdt møde i ”Huset” på Gutenbergvej i Dronninglund. Tidligere tiders udendørsarrangementer på denne arbejdernes kamp- og festdag er de senere år blevet afløst af et hyggeligt indendørs møde med kaffe og blødt brød. Indholdet har dog ikke ændret sig, og der er fortsat spændende taler og diskussioner om aktuelle emner.

Folketingsmedlem Ane Halsboe-Jørgensen var første taler, og hun måtte naturligvis forholde sig til den aktuelle diskussion om pensionsreform.

- Vi har den senere tid næsten ikke lavet andet end at snakke pension, og det er godt. Vi har i Socialdemokratiet i langt tid arbejdet på at lave en ordning med mere retfærdighed. Jeg synes, vi skylder nogle svar på, hvordan vi kan tillade, at der er så stor ulighed i pension, Vi antager, at pensionsalderen skal stige, men efterlønsordningen er skudt i sænk. Den skulle ellers være bufferen på, at det kunne lade sig gøre. Da vi besluttede, at pensionsalderen skulle stige, var det under den forudsætning, at efterlønnen var der. Vi forudsatte også, at der skulle gøres noget ved arbejdsmiljøet, og at pensionsalderen skulle følge udviklingen i befolkningen. Det kan man bare ikke se i det regneark, Finansministeriet har udarbejdet, sagde hun og fortsatte:

- Vi har lavet et udspil, som er blevet beskyldt for meget fra alle kanter. Især af folk med lange uddannelser og blå politikere. De partier, der forringede efterlønnen og dagpengene, sidder nu og arbejder på en anden løsning. Jeg stoler ikke på dem, og det lugter af, at klokken er fem minutter i valg, sagde Ane Halsboe-Jørgensen.

EP kandidat, Morten Klessen, pegede i sin tale på nogle af de store udfordringer, Europa står overfor de kommende år.

- Vi har brug for et velfungerende, stærkt og solidarisk EU til at løse nogle af de opgaver, der ligger foran os. Her er klimaet en af de helt store udfordringer. I 200 år har vi brændt kul og olie af, men det går ikke mere. Vi har set de voldsomme orkaner, skovbrande og tørke med egne øjne. Der er ikke noget at diskutere. Det skal løses, og det kan vi ikke uden at stå sammen og gøre det i fællesskab i EU. Derfor er det kommende valg så vigtigt, og det kan blive lidt af en gyser, hvor parlamentet bliver mere fragmenteret, og populisterne vinder frem, sagde Morten Klessen.

Ole Andersen, formand for LO, var mødeleder og benyttede lejligheden til at sige et par ord om pensionsreformen.

- Man snakker så meget om pension og om muligheden for at gå tidligere på pension for nedslidte, men er der nogle, der snakker om, hvordan vi laver et arbejdsmarked, hvor vi kan holde ud at være, spurgte han.

- Hver eneste dag er der 15.000, der er syge af stress, og der kommer nye til hver dag. Der bliver hver dag anmeldt 500 sager til arbejdsskadestyrelsen med psykiske lidelser. Vi må ikke glemme, at det ikke kun er dem, der står på slagterierne, der bliver slidt ned. Alle arbejdsgrupper har folk, der slides ned, fordi vi tilbyder dem arbejdsforhold, de ikke kan holde til, sagde Ole Andersen.

Den lokalpolitiske vinkel på mødet tog gruppeformand Arne M. Jensen sig af, og han kritiserede i sin tale bl.a. SKAT for manglende evne til at opkræve de store beløb, borgerne skylder.

- Hvis de milliarder, som Skat ikke har formået at kræve ind, var kommet i den fælles kasse, ville meget have set anderledes ud, sagde han, der samtidig glædede sig over den lave ledighed.

- Det er godt for den enkelte, og det er godt for kommunekassen, der i øjeblikket bugner. Der er mere end 225 mio. kroner i kassen, men alligevel har borgmesteren bedt udvalgene om at komme med forslag til besparelser til næste års budget. Det går vi ikke med til, sluttede Arne M. Jensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...