Dronninglund Gymnasium har netop taget afsked med 141 nye studenter

DRONNINGLUND: De sad der på rad og række iført deres nyerhvervede studenterhuer, da Dronninglund Gymnasium tog afsked med årets 141 nye studenter.

- Det er et smukt syn at se alle I studenter med jeres flotte huer, glade ansigter og fremtidsdrømme og -forventninger, sagde rektor Lars Jørgensen som indledning til sin tale til studenterne og fortsatte:

- Det at udvikle sig til en helstøbt samfundsduelig medborger går så at sige på to ben: I skal både dannes og uddannes. Det virker ofte, som om politikerne i samfundsnyttens hellige navn overfokuserer på det med uddannelse. Det er da også helt korrekt, at det er den, der giver kompetencerne til arbejdsmarkedet, en god løn og dermed skattekroner i samfundskassen, men det dannende element skal altså med, ellers bliver man halt, og selv om vi i det almene gymnasium har dannelse som adelsmærke, så er I jo snart uden for vores rækkevidde. Det er netop her, sabbatåret kan gøre underværker som en form for fortsat dannelsesrejse i et andet gear, sagde Lars Jørgensen.

Herefter henviste rektoren til en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, hvoraf det fremgår, at et sabbatår reducerer frafald fra uddannelserne.

- De studerende er ganske enkelt mere afklarede omkring deres uddannelsesvalg, når de har holdt et eller flere sabbatår. Man kunne med fordel sende det lidt misvisende og negativt ladede ord, sabbatår eller fjumreår, gennem new-speak kværnen og i stedet kalde det et reflektions-, afklarings- eller dannelsesår. Eller livsmodningsår. I så fald ville det straks give andre og langt mere positive associationer og så at sige tale direkte ind i den fremtid, der ligger og venter på jer ret forude. Der skal nemlig være plads og rum til ikke kun at gå den lige rationelle Excel-udstukne vej fra A til B, når man er et menneske på vej i livet. Det irrationelle må man ikke overse, sagde han og fortsatte:

- I skal være rustet til at navigere i de betydelige samfundsforandringer og -brydninger, der præger vores senmoderne, globaliserede verden, hvor det eneste, der er konstant, er forandring. Jeres verden vil være præget af opbrud på alle områder, kræve omstillingsparathed og fleksibilitet i alle livsfora. Rigtig mange af jer vil få freelance- og projektansættelser fremfor faste stillinger. Måske oven i købet i internationale virksomheder. I vil opleve digitaliseringsflowet med robottilisering, chatbots, Influencer Marketing via sociale medier som Youtube og Instagram, platformsøkonomi i hidtil uset omfang. Forudsigelighed vil I jeres liv nærmest være ikke eksisterende. I en Kierkegaardsk forstand kunne man sige, at et grundvilkår i jeres tilværelse er, at I slet ikke kan undgå at vove noget. Så mit budskab til jer er: Spring ud i livet. Gå i gang med uddannelse, hvis I er afklarede omkring, hvilken kurs I ønsker at sætte i jeres liv. Men fortvivl ikke, hvis I ikke er afklarede. Frygt heller ikke bryske politikere. Drag kun frejdigt ud og mød sabbatårets utallige muligheder i fuldt omfang. For det er et godt og trygt samfund, vi sender jer ud i, sagde rektor Lars Jørgensen.

Herefter blev der uddelt eksamensbeviser og uddelt priser til elever, der på en eller anden måde har ydet noget særligt.

Basis-Tryk Pris, der gives til studenten med det højeste gennemsnit, gik til Sif Bjerre Lindby, Vodskov. Hun opnåede er gennemsnit uden bonus på 11,8 og med bonus 12,2. Hun modtog også

Nordjyske Bank Pris, der gives til studenter, der på særlig og rosværdig måde har udmærket sig via deltagelse og placering i faglige konkurrencer med elever fra andre gymnasier.

Dronninglund Gymnasiums Venners Pris, der gives til studenter, der i særlig og udmærket grad har bidraget til det gode fællesskab og det gode humør på gymnasiet, gik til Asger Aalstrup Kofoed, Hjallerup, og Niels Peter Borup, Dronninglund.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...