Stor interesse for at høre om kloakrenovering i Klokkerholm

KLOKKERHOLM: Det store kloakrenoveringsprojekt i Klokkerholm har været i gang siden foråret, og rundt omkring i byens gader er der dybe huller, afspærringer og store entreprenørmaskiner. Dog ikke alle steder i byen. Man tager arbejdet i etaper, og hele projektet er efter al sandsynlighed først færdig i 2022.

Det var nogle af de informationer, som projektleder Peter Hamborg fra Brønderslev Forsyning A/S kunne give på det af kommunen indkaldte borgermøde i klubhuset på Hellevadvej i Klokkerholm. Hele salen var fuld af borgere, som lyttede opmærksomt til, hvad der blev sagt fra politikere, embedsmænd og fagfolk.

Et af de emner, som tidligt på mødet kom op, var rotterne. Der er mange rotter i kloaksystemet, og når man begynder at bryde rør og lignende op, så myldrer de op på overfladen eller videre ud i systemet. Når man monterer de nye rør ude i vejen, så etableres der forskellige rottespærringer og sættes rottefælder op. - Det er umuligt at totaludrydde rotter, og I skal selv sætte fælder op i kloakrørene inde hos jer selv, sagde en af kommunens folk.

Udover samlende møder som dette vil der løbende blive afholdt møder med husejerne i de gader, som efterhånden bliver inddraget i projektet. Peter Hamborg informerede også om, at gaden brydes/graves op i sin fulde bredde, men dog ikke Hellumvej, hvor der er en bred rabat. Her kan man sikkert nøjes med at grave op i østsiden, hvilket vil lette den gennemgående trafik. Han kunne også oplyse, at tidsplanen overholdes.

Karsten Hannesbo, som er formand for Borgerforeningen, gennemgik de forskellige ønsker, der var fremkommet, og som man gerne vil have lavet i forbindelse med kloakprojektet. Det var især ændringer af trafikal karakter og ønsker, som er fremkommet ved andre møder. Karsten Hannesbo oplyste, at Borgerforeningen og Byen i Landskabet vil gå sammen og prioritere ønskerne.

Udvalgsformand Karsten Frederiksen svarede på et spørgsmål om forfaldne huse, at Landdistriktspuljen evt. kunne bruges i denne forbindelse til nedrivning. Derefter måtte udvalgsformanden stå for skud med hensyn til at bruge midler i Klokkerholm til forskellige ting, som havde mere eller mindre forbindelse til kloakrenoveringen.

Efterhånden udartede debatten, og Karsten Frederiksen afsluttede på udmærket vis ved at slå nogle overordnede fakta fast: - Det gælder altid om at prioritere de penge, som er til rådighed. Man kan ikke få alt! Og så var det tid til at slutte det i øvrigt vældigt informerende møde, som mange af Klokkerholms borgere bagefter var godt tilfredse med.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...