Museerne i Brønderslev Kommune klar til at tackle 2019. To spændende projekter er under planlægning

DORF: Museerne i Brønderslev Kommune er startet her i 2019 med fuld besætning og med særdeles spændende planer for det kommende år. Udover museumsleder Anne Provst så er Lykke Olsen kommet tilbage fra barsel, og Anders Rydahl-Jensen er blevet ansat på fuld tid. Ellers består personalet af Trine Søndergaard, Sara Vilhelmsen (projektansat) og Kristian Jensen (ansat med løntilskud).

Planlægningen er i fuld gang, og som statsanerkendt museum er en af de vigtigste aktiver at forske og formidle historiske emner. Anders har således en artikel om Centralgården i Store Vildmose i Vendsyssel Årbog, som kom lige før jul. Det er også målet at få mindst en artikel om året i et af de anerkendte fagtidsskrifter.

Der er planlagt to omfattende projekter med dertilhørende udstillinger i dette år. Den første udstilling er om forbindelsen mellem Østvendsyssel og Grønland, og udstillingen herom åbner 3. maj. Den anden har temaet De omrejsende folk fra Sømosen og Dronninglund Storskov. Sidstnævnte åbner til efteråret.

Grønland og Østvendsyssel

Det er sikkert flere her i området bekendt, at en af ejerne af Dronninglund Slot, Jacob Severin (1735-1753), har haft en afgørende indflydelse på udviklingen af relationerne mellem Danmark og Grønland, og således fik eneret på al handel på Grønland. Til dette emne har man fra museets side allieret sig med nogle lokale med stor indsigt i dette. Det er Runa Christensen, som med sin store historiske indsigt har haft kontakt med flere personer med relation til Grønland. Runa har desuden haft en livslang interesse for netop denne forbindelse og sat sig indgående ind i temaet.

Bent Heiselberg har kun boet et par år i Asaa, men har til gengæld tilbragt 31 år på Grønland som politimand og jæger. Han kan fortælle adskillige historier om grønlænderne og deres land og er meget interesseret i det overordnede emne om forbindelserne mellem Grønland og Danmark - specielt Østvendsyssel. Han er grønlandsk gift og følte sig faktisk som en indvandrer, da han flyttede tilbage til Danmark. Lars Hans Pedersen, som bl.a. er kendt for sin fortræffelige bog om Voer Kirke, sejlede som værnepligtig rundt i de grønlandske farvande. I 1970’erne blev han kaptajn på et af Søværnets skibe ved Grønland, og han har mange beretninger om episoder deroppe.

Det er således en tilsyneladende uudtømmelig støttegruppe, som Lykke og Anders har til projektet om Østvendsyssel og Grønland, og Lykke afrunder de spændende og sjove beretninger med følgende:

- Nu skal der blive fokus på relationerne mellem Danmark - især Østvendsyssel - og Grønland såvel før i tiden som frem til nutiden. Vi vil forsøge at få en forskers blik på forbindelserne mellem folkene i temaet og den lokale befolkning. Det gælder selvfølgelig også emnet om De omrejsende folk. Man vil også efterlyse genstande til den første udstilling. Der kommer senere mere om det andet emne om de omrejsende.

Der er søgt 100.000 kr. til at lave den første udstilling for i en pulje. Den hedder Puljen til Almennyttige Kulturelle Projekter, og den hører under Slots- og Kulturstyrelsen.

Vildmosemuseet

På Vildmosemuseet i Brønderslev har man pakket alt ned i passende kasser, og det gør man for at flytte genstandene til et sted, hvor de kan opbevares på forsvarlig vis. Samtidigt søger man et sted, hvor udstillingen kan fungere på god vis. Det understreges, at det bestemt ikke er for at lukke museet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...