Dronninglund Fjernvarme har lavet en ny plan for, hvordan man i fremtiden vil sikre fjernvarmeforsyningen efter grundvandsprojekt blev droppet

DRONNINGLUND: Dronninglund Fjernvarme oplyser i en pressemeddelelse, at man i bestyrelsen har fundet en løsning på, hvordan man vil skabe mere fjernvarme, efter det blev besluttet at droppe projektet, der involverede grundvand.

- I september 2018 blev det besluttet at stoppe Dronninglund Fjernvarmes planlagte varmepumpeprojekt baseret på grundvand. Det skete med stort flertal på fjernvarmens generalforsamling. Her blev det også besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle undersøge alternative løsninger. Der er siden undersøgt tolv mere eller mindre realistiske forslag. Resultaterne viste tydeligt, at den løsning, der bedst ville kunne opfylde kravene til kapacitet, økonomi, og miljø, ville være et projekt med et luft-vand varmepumpeanlæg. Samme konklusion er man for øvrigt nået til hos mindst fire andre fjernvarmeselskaber i Nordjylland, oplyser arbejdsgruppen og bestyrelsen i Dronninglund Fjernvarme i pressemeddelelsen.

Anlægget skal være klar til drift inden udgangen af 2020, da man ønsker at opnå tilskud fra Energispareordningen.

- Bestyrelsen har i samarbejde med et konsulentfirma igangsat nærmere undersøgelser af en sådan løsning. Der påtænkes et anlæg med en ydelse på 5 MW og en placering enten ved det eksisterende varmeværk på Tidselbak Allé eller i tilknytning til det eksisterende solfangeranlæg. Her vil varmepumpen muliggøre en bedre udnyttelse af solfangerne i vintermånederne. Placeringerne skal nu diskuteres nærmere med kommunens tekniske forvaltning, oplyser Dronninglund Fjernvarme.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...