Museerne i Brønderslev Kommune har skiftet navn, fået ny museumsinspektør og forbereder en stor og spændende udstilling

DORF: Museum for Forsyning og Bæredygtighed hed tidligere Museerne i Brønderslev Kommune. Udover navneskiftet så er der sket noget rent personalemæssigt. Lykke Olsen, som for kort tid siden kom tilbage fra barsel, har fået nyt job på Nordjyllands Historiske Museum, og til at erstatte hende har man ansat Johanne Schrøder Baggesen fra 1. april.

Derfor ser personalet nu således ud: Anne Provst (museumsleder), Anders Rydahl-Jensen (museumsinspektør), og som ovenfor omtalt Johanne Schrøder Baggesen (museumsinspektør), Trine Søndergaard (museumsassistent) og Sara Vilhelmsen (projektansat indtil 30. april).

To kompetente grupper

Den næste større begivenhed på museumsfronten er en udstilling, som har temaet ”Østvendsyssel og Vestgrønland”. Under ledelse af en styregruppe bestående af Lykke Olsen, Anders Rydahl-Jensen og Runa Christensen er man i fuld gang med at færdiggøre udstillingen, som bliver sat op i det store udstillingsrum lige overfor caféen.

Til at hjælpe sig og øse af egne erfaringer indenfor emnet har de en baggrundsgruppe, som består af Bent Heiselberg, Ulla (som er Bents grønlandske hustru), Lars Hans Pedersen, Lene Dige, Morten Kusk, Karina Møller samt Torsten og Susie Djernæs.

Danskere og grønlændere

Fokus på udstillingen går på at belyse, hvordan danskere fra Østvendsyssel og grønlændere har set på hinanden, og i lokalområdet har man et godt historisk eksempel, som man kan gå ud fra. Jakob Severin, som ejede Dronninglund Slot 1735-53, og som fik eneret på al handel på Grønland, havde kontakt til præsten Hans Egede og hans sønner Niels og Poul og bl.a. gennem sine handelsstationer fik betydelig indflydelse på udviklingen i Vestgrønland.

Severins foretagsomhed bredte sig ud over hele Østvendsyssel og omfattede såvel havnefaciliteter m.m. bl.a. ved Hals som rekruttering af folk til grønlandsturene.

Udstillingen

Inde i udstillingslokalet vil der være såvel plancher, skærme, genstande med relation til emnet, grønlandske dragter fra tiden før og efter europæernes - danskernes - ankomst til Grønland, rekonstruktion v. hjælp af fotostater af en grønlandsk hytte anno ca. 1900 og en lejlighed i Grønland anno 1980 og meget mere. Lokalet bliver opdelt i afsnit, og det rent håndværksmæssige ved opstillingen laves af lokale håndværkere.

Der er et budget på 120.000 kr., hvoraf 100.000 kr. betales af Puljen til Almennyttige Kulturelle Projekter under Slots- og Kulturstyrelsen. Det er lykkedes at få den kendte dansk-grønlandske sangerinde og forfatter Julie Berthelsen til at åbne udstillingen 10. maj.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...