Dronninglund Rotary Klub indledte det nye år med tale af borgmesteren og optagelse af nyt medlem

DRONNINGLUND: Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup Rotary klubber har i alt omkring 100 medlemmer og dækker Brønderslev Kommune. Af disse var over halvdelen mødt op, da klubberne markerede årsskiftet.

En veloplagt borgmester

Det blev markeret med tale af en veloplagt borgmester, Mikael Klitgaard, der med både humor og alvor slog fast, at hverdagen i overvejende grad er god i Brønderslev Kommune, og at det skal den fortsat være.

- Det betyder ikke, at der ikke er grund til at nære bekymringer. Men hvis vi kun fokuserer på bekymringer, bliver det let som med en gyngestol: Den holder os beskæftiget, men vi kommer ingen vegne, sagde borgmesteren.

Han slog til lyd for en konstruktiv tilgang til problemer og bekymringer, som der er nok af - også i den politiske verden.

- Fortæl, hvad I vil, og ikke, hvad I ikke vil, opfordrede Mikael Klitgaard og advarede mod de tendenser til overbudspolitik og populisme, som til tider præger den politiske debat i medierne i bestræbelserne på at tækkes vælgerne.

Mange opgaver og udfordringer trænger sig på, både lokalt, nationalt og globalt, bl.a. alternative energikilder, flygtninge- og indvandrerspørgsmålene, det europæiske og globale samarbejde, og svindelsager med betroede midler.

- En moderne international verden kræver formentlig nye måder at arbejde på. Men lad os løse disse og andre opgaver på en sober og fordragelig måde og i respekt for hinanden, opfordrede borgmesteren.

Han glædede sig over samarbejdet i det nye byråd, hvor alle er sammen om budgettet for 2019, der rummer flere nye tiltag såsom max. 26 i de små klasser, ny vuggestue i Dronninglund, ”Bevæg dig for livet” i samarbejde med foreningslivet, ”Varige spor”, der bevirker, at flere udsatte familier hjælpes til at kunne klare deres hverdag. Endvidere er under 4,2 % ledige og færre på kontanthjælp.

Lidt turbulens var der dog i 2018, især på plejehjemsstrukturen med debat om pladserne, som efter borgmesterens opfattelse endte i en god politisk aftale, der dog ikke var helt billig.

Borgmesteren lagde endvidere stor vægt på den øgede indsats for turisterhvervet, der sker både internt i kommunen og i samspil mellem alle nordjyske kommuner. Med flere borgere og skatteindtægter er optimismen stor, og der er blevet råd til flere anlæg. Planlægningen af udviklingen af lokalområderne sker i vid udstrækning i et samarbejde med borgerne i områderne over hele kommunen i en prioriteret rækkefølge.

- Miljømæssigt er vi så godt med, at vi allerede nu har nået målet for 2026 reduktion af CO2, sagde borgmesteren, inden han afslutningsvis takkede Rotary klubberne for deres engagement lokalt og internationalt.

I en efterfølgende spørgerunde blev der bl.a. slået til lyd for kommunal fokus på Asaa Havn, som er unik for kommunen.

Nyt medlem

I forbindelse med nytårskuren blev kulturformidler Nidal Seide optaget som nyt medlem af Dronninglund Rotary klub. Nidal er oprindelig fra Libanon og kom til Danmark som flygtning i 1986. Hun er glad for at være dansker og nordjyde, og hun er uddannet dansklærer og siden kandidat i kulturformidling. I dag er hun selvstændig erhvervskvinde og arbejder især med integration og formidling af dansk kultur til udenlandske borgere fra hele verden og flygtninge fra Mellemøsten.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...