Østvendsyssel Garderforening har en garderstue på Hotel Hjallerup Kro, og her holdt man sin årlige generalforsamling

HJALLERUP: Østvendsyssel Garderforening er en aktiv forening for gamle gardere, der har aftjent værnepligt ved Den Kongelige Livgarde.

Den er stiftet i 1971, og foreningen har mange aktiviteter i løbet af året. Der kan blandt andet nævnes flere aftener, hvor skydefærdighederne bliver sat på prøve. Der skydes nemlig i samarbejde med Vodskov Skytteforening, som lægger lokaler til.

I december plejer der at blive afholdt en jagt, så evnerne på skydebanen kan blive brugt. Der bowles også et par gange om året. Som medlem af Østvendsyssel Garderforening modtages der årligt 10 numre af regimentsbladet, Garderbladet.

Generalforsamling

Denne aktive garderforening har netop afholdt generalforsamling på Hotel Hjallerup Kro, og netop her har man indrettet en garderstue. 26 gardere var tilmeldt generalforsamling nr. 47.

Der skulle være kampvalg, da formand Poul Sonne Jensen samt skydeudvalgsformand Carsten Christensen ikke ønskede genvalg. Frans Mortensen blev valgt som dirigent til at styre slagets gang.

Først blev der serveret en overdådig julefrokost med alt, hvad dertil hører. Der kan jo ikke tages vigtige beslutninger på tom mave.

Det blev et rigtigt kampvalg.

Følgende Stillede op som kandidater:

Kim Tøttrup, Isak Bastholm, Robert Mortensen og Johnni Olesen.

Alle var til stemmeurnen i bedste Robinson-stil. Stemmerne var tætte.

Bestyrelsen består derfor nu af:

Kim Tøttrup, Isak Bastholm, Johnni Olesen, Morten G. Jessen samt Jacob Dam Rasmussen. Robert Mortensen blev valgt som suppleant.

Følgende blev tildelt jubilæumstegn:

Ole Max Muller - 10 år. Johnni Olesen samt Morten G. Jessen - 25 år. Egon Kristensen - 50 år.

Carsten Christensen fik Garderforeningernes hæderstegn for sin store indsats i bestyrelsen gennem mere end 20 år. Generalforsamlingen sluttede med kaffe og risalamande samt et amerikansk lotteri med fine præmier.

Ny bestyrelse

På det første bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Johnni Olesen, næstformand: Isak Bastholm, kasserer: Morten G. Jessen, skydeudvalgsformand: Kim Tøttrup, fanebærer: Isak Bastholm, sekretær: Jacob Dam Rasmussen, formand for bowling: Johnni Olesen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...