Med slotsejer Jacob Severin som udførende kraft er forbindelsen mellem Østvendsyssel og Vestgrønland blevet ført ud i livet

DRONNINGLUND: Ved Sæby Å står der en mindesten med følgende kortfattede tekst: - Jacob Severin. Han undsatte Hans Egede. Bevarede Grønland for Danmark. Jacob Severin blev født i 1691 i Sæby og døde på Dronninglund Slot 1753.

I hele sin levetid var han en energisk og dristig handelsmand, som i sin tid som ejer af Dronninglund Slot (1735-53) fik stor indflydelse på udviklingen i Østvendsyssel. ”280 år med relationer mellem Østvendsyssel og Vestgrønland” hedder den store udstilling, som i øjeblikket og frem til 25. august kører hos Museum for Forsyning og Bæredygtighed på Dorf Møllegård, og hvor han er en af hovedpersonerne.

En driftig mand

Jacob Severin købte i 1735 Dronninglund Gods med slottet, Dronninggaard, Hals Ladegaard, Dronninglund Storskov og Hals Nørre- og Sønderskov. Hans ”handelsimperium” var allerede ved købet af en imponerende størrelse, og nu blev det hele styret fra tårnrummet med det hvælvede loft på slottet.

Jacob Severin var en driftig mand, som indtil da hovedsageligt havde drevet storhandel i Island og Finnmarken, men to år før købet af Dronninglund fik han monopol på handlen på Grønland, og fra da af var det først og fremmest Grønland, som han fokuserede på.

Hans Egede

Den Hans Egede, som Jacob Severin ifølge teksten på mindestenen ved Sæby Å ”undsatte”, startede i 1721 den første grønlandske mission, og senere da han kom i bekneb med missionen i Godthaab (Nuuk), påtog Jacob Severin sig at dække alle udgifter på stedet. Det blev 1734 stadfæstet i en kontrakt mellem kongen, Chr. VI, og Jacob Severin, mod at han fik eneret på handlen.

Hans Egedes søn, Poul Egede, læste teologi i København, og efter i nogle år at have støttet sin far i Godthaab, blev han præst i Christianshaab. Mens han var der oversatte sammen med grønlænderen Arnarsaaq Pontoppidans katekismus og små stykker af bibelen til grønlandsk. Jacob Severin havde hørt om dette og sørgede for, at Arnarsaaq og en grønlandsk dreng fulgte med Poul Egede til Danmark. 4. oktober 1740 kom de med et af Severins skibe til havnen ”Grønlands Lykke” ved Hals i Limfjorden, og blev her modtaget af Jacob Severin.

De kom med til en gudstjeneste i Dronninglund Kirke, hvor det var dem en sand glæde, at de - på grønlandsk - kunne synge med på en salme. Der blev også arrangeret en tur i Storskoven, og i den skønne skov kunne de med egne øjne se det, som deres landsmænd ikke ville have troet. Nemlig at store træer vokser på land og ikke i havet, som de havde forestillet sig efter det drivtræ, som kom med strømmen og isen til deres land. I 1779 blev Poul Egede biskop over Grønland.

Folk fra Østvendsyssel

Mens kongen stod for transport og handel på Grønland, var det mest Holmens folk fra København, man benyttede. Da Severin overtog handlen, antog han helt andre folk.

- De liderlige matroser og soldater var ikke noget at sende til Grønland, udtalte han.

- I stedet engagerede han folk andetsteds fra, f.eks. for en stor dels vedkommende karle fra Østvendsyssel. Det blev ordnet således, at bønder og fiskerdrenge, som ville lægge nogle år på Grønland, kunne få fripas og rejse fra Dronninglund Gods.

En stor del af folkene blev i Grønland og mange af dem giftede sig med grønlændere. En liste over personer, som mellem 1747 og 1768 blev gift med grønlændere omfatter fok fra Dorf, Gjøl, Østvendsyssel, Geraa, Sæby foruden folk fra København, Lolland og Norge. Nogle af slægtsnavnene bl.a. Dorph, Geraae og Lynge eksisterer stadigvæk i Grønlandsk.

Men forbindelsen mellem Østvendsyssel og Grønland kan faktisk føres helt frem til vore dage. Her kan bl.a. nævnes fire personer, som har arbejdet i Grønland mellem 1974 og 2008: Lene Dige (skolelærer, Upernavik), Torsten Djernæs (maskinmester, Sisimut), Bent Heiselberg (politiassistent, vicepolitiinspektør, forskellige steder) og Morten Wisborg Kusk (restauratør, Sisimut).

Her umiddelbart før Hjallerup Marked må det være på sin plads at erindre om, at Jacob Severin tog initiativ til Hedekroen ved Hjallerup. Der var en vigtig passus i fæstekontrakten, som sagde, at fæsteren her hvert år skulle afholde et marked, og det var det allerførste Hjallerup Marked.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...