Massiv opbakning fra borgerne til Samrådet Østkystens planer

ASAA: Flere end 60 interesserede borgere var mødt frem, da Samrådet Østkysten i sidste uge afholdt sit fjerde medborgermøde. Hovedpunkterne på mødet var dels en præsentation og drøftelse af de planer, samrådet har for udviklingen af Stjernepladsen på Sæbyvej i Asaa, dels en orientering om et eventuelt køb af den gamle fabrik i Havnegade.

Stjernepladsen består af den nordlige del af P-pladsen foran det tidligere bibliotek samt DLG-grunden, og planen med den er at skabe en naturlig og aktiv sammenhæng mellem Asaa by og havn, så flere af de mange turister vil få lyst til stoppe op for at udforske byen og havnen. Et informations- og aktivitetsområde i Asaa midtby som en slags portal til havnen med informationstavler om aktiviteter og tilbud på og omkring havneområdet med borde og bænke, madpakkehus, toiletfaciliteter og cykelstativer samt et vartegn, der understreger Asaa som havneby.

Deltagerne i mødet bakkede kraftigt op om planerne og kom med en lang række ideer, som samrådets forretningsudvalg nu vil arbejde videre med. Blandt andet ønsket om en formidling af, at området rent faktisk må bruges, at der indrettes faciliteter til børneaktiviteter, en genoplivning af den tidligere Havstryger i moderne udgave, der med flere destinationer i byen kunne fragte besøgende til og fra havnen og meget andet.

Der var ligeledes stor interesse hos de fremmødte for, at byen bakker op om en evt. erhvervelse af fabrikken, hvis en igangsat forureningsundersøgelse falder positivt ud. Der var god tilslutning til delfinansiering ved hjælp af folkeaktier.

På mødet orienterede samrådet også om arbejdet med den vedtagne aktivitetsplan og indsatsen i aktivitetsgrupperne, som bl.a. omfatter modtagelse af tilflyttere, fritid på skolen, branding, byforskønnelse, bladet Østkysten og fundraising. Det blev også oplyst, at Tilflyttergruppen siden sin start har uddelt 55 velkomstpakker til nye borgere i Asaa.

- Det var en rigtig god aften, der bekræftede, at Asaa har gang i en særdeles positiv proces, hvor alle er med. Det skal nok trække flere familier i alle aldre til området, kunne en tilfreds formand for Østkystrådet, Per Hylander, konstatere efter mødet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...