Hjallerup Borgerforenings bedømmelseskomité har taget fat på at vurdere blandt de spændende og kreative bygninger i Hjallerup

HJALLERUP: Hjallerup Borgerforenings bedømmelses- og dommerkomité består af arkitekt MAA Preben Rottbøl, Vagn Kraglund fra Borgerforeningen og viceborgmester og formand for Udvalget for Teknik & Miljø, Karsten Frederiksen.

Den store succes med præmiering af årets nybyggeri og årets renovering af bygninger i Hjallerup, som Hjallerup Borgerforening startede sidste år, fortsætter i år på tilsvarende vis som sidste år. Det indebærer, at der skal findes en række kandidater i 2018, som skal indgå i vurdering og bedømmelse til dette års præmiering.

Mange nybyggerier

Hjallerup Borgerforening besluttede i 2017, at en nyopført og en nyrenoveret bygning i Hjallerup skal præmieres hvert år fremadrettet. Dommerkomitéen har sat de helt præcise bedømmelsesparametre op, som vil blive synliggjort i de lokale medier og på nettet. På grund af Hjallerups imponerende mange nybyggerier, som har været i gang i 2017 og 2018, forventer dommerkomiteen rigtigt mange kandidater til præmieringen i år.

Hvad kan præmieres?

Et nybyggeri og en bygningsrenovering, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre byen smukkere, kan komme i betragtning. Emnerne skal være taget i brug i 2018. Der kan være tale om bygninger til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål – samt om- og tilbygninger til eksisterende bygninger.

Bedømmelseskriterier

Ved præmiering lægges vægt på, at byggeriet eller renoveringen/ombygningen fremtræder som en smuk bygning i høj arkitektonisk kvalitet, og at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab. Præmien består af et diplom og en plakette til indmuring/fastgørelse i bygningen med Hjallerup Borgerforenings logo og teksten ”Præmieret 2018 af Hjallerup Borgerforening”. Endelig er der en middag på Hjallerup Kro for ejer med familie som en del af præmieringen.

Tidsfrist for tilmelding

Søndag 6. januar 2019 er det sidste frist for at melde sit nybyggeri eller sin renovering ind til bedømmelse. På Hjallerup Borgerforenings generalforsamling i februar udpeges vinderne. Tilmelding samt spørgsmål til bedømmelseskomitéen kan allerede nu ske til mailadressen: vagn.kraglund@mail.tele.dk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...