Ved det store møde om turisme i Brønderslev Kommune fik man indtrykket af et godt gennemarbejdet projekt, som blev præsenteret på en velvalgt måde, og den nye turismekonsulent blev præsenteret

HJALLERUP: Det næststørste mødelokale på Hjallerup Idrætscenter var stopfyldt med interesserede og engagerede personer, og det er nok ikke en overdrivelse at sige, at de var meget tilfredse med det, som de hørte på mødet.

Her blev den organisation, som fremover skal arbejde med planlægningen af det store turismeprojekt, præsenteret, og vi kan lige så godt springe i det og nævne, hvem der skal være i den såkaldte styregruppe, som får det ansvarstunge job.

Formand er byrådsmedlem Dennis Kvesel, Nicolai Sthyr Nielsen (repræsenterer detailhandel), Hans Jørgen Kaptain (repræsenterer attraktioner), Steen Søgaard Petersen (repræsenterer foreninger og frivillige), Thomas Nymann Geller (repræsenterer Brønderslev Erhverv & Turisme), Laila Mølholt (repræsenterer overnatningssteder) og Julie Holm Nielsen (turismekonsulent).

Sidstnævnte er den person, som man især fra turistside i østenden af kommunen har agiteret for at ansætte. Nu er det sket, og Julie gjorde et flot første indtryk på mødet. Hun er uddannet som cand. mag. i turisme. Til daglig sidder hun hos Brønderslev Erhverv & Turisme.

Aftenens program forløb således, at Dennis Kvesel bød velkommen, og Karen Axen opridsede forhistorien for det hele:

- Ved starten på storkommunen havde vi en forhåbning om, at turismen ville få et løft, og vi savnede virkeligt noget samarbejde herom. Til forskel fra dengang er der nu politisk vilje til at bakke det op, og nu er der sammensat en styregruppe. Dertil kommer, at der er ansat en person, som står i spidsen for indsatsen. Det er meget vigtigt.

Hans Jørgen Kaptain priste også Turismeprojekt 2018-21 og bød velkommen til Julie Holm Nielsen, mens Dennis Kvesel mindede om, at det selvfølgelig går ud på at tiltrække turister og tjene penge.

- Det er ikke et stillestående projekt, men noget som udvikler sig, sagde han.

- Det er et lokalt funderet og stærkt turismefællesskab, hvor formålet er at udvikle kommunen til et godt turistmål, supplerede Julie.

Den gode vilje til at støtte projektet kom også frem ved oplysningerne om, hvem og hvor meget man fra forskellig hold støtter projektet med i tiden 2018-21: Kr. 100.000 pr. år fra BRN (Business Region Nordjylland), kr. 100.000 pr. år fra Fritid og Kultur, Brønderslev Kommune, kr. 250.000 samt øvrige udgifter til IT, kontor, administration og ansættelse pr. år fra Brønderslev Erhverv & Turisme.

Efter oplægget var der almindelig drøftelse, hvor der kom flere gode idéer frem. Vagn Kragelund fra Hjallerup mente, at Jyske Aas bør ændres til Naturpark Vendsyssel, mens Climate Planet i Brønderslev blev fremhævet af en anden som et godt projekt, man bør arbejde energisk for, så begivenheden ikke bliver snuppet af en anden by. Naturen er en skattekiste, Events skal der til og Lad os løfte i flok. Det var nogle af de overskrifter, som prægede drøftelserne.

Deltagerne i mødet blev nu delt op i interessegrupper, som fordelte sig rundt omkring i lokalet og udenfor på gangene. Der foregik virkeligt en intens debat i disse grupper, som blev ledet af medlemmer af styregruppen.

Den ovenfor nævnte styregruppe går nu i gang, og den afsluttende meddelelse fra den lyder således:

- Vi arbejder på højtryk med de mange inputs fra stormødet i projektets handlingsplan, som er på nippet til at være færdig. Endnu et stormøde senere på året er også i støbeskeen, hvor I vil få mere konkret viden og resultater. På gensyn indtil da.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...