I 1719 blev der oprettet et - efter datidens forhold - fremragende skolesystem i Dronninglund Sogn. Det skal selvfølgelig fejres

DRONNINGLUND: Arveprinsesse Sophie Hedevig var ejer af Dronninglund Slot 1716-1730, og i løbet af den tid gjorde hun mange gode ting for sognet. På sin 42-års fødselsdag i 1719 grundlagde hun et skolevæsen i sognet, som sikrede det økonomiske grundlag for syv skoler, som fik en standard, der lå betydeligt over, hvad der var almindeligt i såvel resten af Vendsyssel som på landsplan.

Den omfattende fundats for dette skolevæsen blev underskrevet 28. august 1719, og derfor har man med bred tilslutning fra flere sider omfattende planer for festligholdelsen af dette 300-års jubilæum kulminerende på netop den dag i år. En hel del af planerne er ved at blive udarbejdet, men der mangler stadigvæk meget. Der er nedsat et udvalg, som allerede har holdt nogle møder, og på det sidst afholdte blev det nævnt, at man arbejder på at få kronprinsesse Mary til at komme til jubilæet. Det ville være et ualmindelig flot historisk forløb med en arveprinsesse (Sophie Hedevig) og kronprinsesse (Mary) i hver sin ende af de 300 år.

De tre institutioner, som fejringen af jubilæet kommer til at dreje sig om, er Dronninglund Skole, Dronninglund Kirke og Dronninglund Slot. På skolen vil man bl.a. aktivere elever og lave en udstilling om skolen i gamle dage, sognepræst Rune Thomassen har forskellige planer om aktiviteter i kirken, hvor der i øvrigt er adskillige effekter, som stammer fra Sophie Hedevig, og på slottet har Nanna Henriette Høgsbro og museumsleder Anne Provst snakket om at reservere et rum til en udstilling om slottets tidligere ejer, Sophie Hedevig.

Aktiviteterne vil selvfølgelig især koncentrere sig om torsdag 29. august, men også i ugen deromkring og for nogle tings vedkommende i ugerne/månederne derefter. Men det vigtigste er, at man får markeret denne vigtige historiske begivenhed på en passende og interessant måde.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...