Bestyrelsen for Samrådet Østkysten, der omfatter 26 foreninger, institutioner m.fl. i Asaa-området, har vedtaget en ny aktivitetsplan, der gennemføres inden udgangen af marts næste år

ASAA: - I planen indgår, at Samrådet håber at blive kommunal fokusby i 2019, og at der i den sammenhæng kan blive udarbejdet en strategisk masterplan for udviklingen af området på både den korte og lange bane i samarbejde med de kommunale myndigheder. Første prioritet i en sådan masterplan er et fælles torv som en slags port til havnen med et vartegn formet som et sømærke, toiletbygning m.m., alt sammen i bestræbelserne på at få den meget betydelige nord og sydgående turisttrafik til at stoppe op i Asaa, så vi her kan fortælle om, hvilke muligheder der er, både mht. aktiviteter på havnen, men også om den østlige del af kommunens attraktioner med Dronninglund Slot, Voergaard, Jyske Ås, Storskoven, Dronninglund kunstcenter m.fl., oplyser Per Hylander, der er formand for Samrådet.

Ønsket om masterplanen skal ses i sammenhæng med Brønderslev kommunes ønske om at fremme det kystnære udviklingsområde ved Asaa, jf. de vedtagne temaer for planstrategi 2019: Kystnært udviklingsområde ved Asaa

Det sted i Brønderslev Kommune, der traditionelt har været mest fokus på turismeudvikling, er kyststrækningen særligt omkring Asaa. Samtidig er kyststrækningen et område med unikke landskabs- og naturværdier, og Asaa en by med kulturarv. Dette er stærke elementer, som vil få særskilt fokus i planstrategien og kommende kommuneplanrevision, således at de kan udnyttes og udvikles optimalt.

I aktivitetsplanen indgår ligeledes et øget fokus på muligheden for nedrivning af faldefærdige huse.

Andre indsatsområder i planen er gennemførelse af en påtænkt trampesti i relation til den eksisterende Hjertesti samt etablering af et fugleobservationstårn i nærheden af indsejlingen til Krebsehavet, erhvervelse af det tidligere jernstøberi (maskinfabrik) i Havnegade, gennemførelse af byforskønnelsesdagen den 4. maj, samt en konsolidering af samarbejdet med de kommunale myndigheder gennem bl.a. det nye turismeprojekt samt Landsbyrådet.

På de indre linjer bliver der satset på styrkelse af de eksisterende aktivitetsgrupper ved at opfordre flere borgere til deltagelse, samt på at øge inspirationen og motivationen til foreninger og institutioner om samarbejde på tværs.

- Afslutningsvis vil Samrådet også støtte bestræbelserne på en fortsat bevarelse af et godt og stabilt børnemiljø i Asaa. Alle initiativerne skal bidrage til, at Asaa og Østkysten bliver et endnu mere attraktivt område at bosætte sig i og være turist i – et område med et stærkt fællesskab og samarbejde på tværs om løsninger, udtaler Per Hylander.

På samme bestyrelsesmøde blev resultatet af den hidtidige aktivitetsplan godkendt, som blev tiltrådt af bestyrelsen i september sidste år. Bl.a. når den nye velkomstpakke ud til alle tilflyttere, og der er etableret en ny legeplads på Asaa havn til brug for ikke mindst de mange børnefamilier, der kommer til Asaa som bådturister. I bestræbelserne på at øge samarbejdet mellem foreninger og institutioner er der netop afholdt et spændende møde for alle om frivillighed i foreningerne.

Endelig er det lykkedes at få alle foreninger, institutioner, brugerråd m.fl. med egen hjemmeside til at lave links til http://9340asaa.dk, ”Østkystens Perle”, som er områdets hjemmeside.

På et møde umiddelbart efter bestyrelsesmødet igangsatte Samrådets Forretningsudvalg arbejdet med aktivitetsplanen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...