Samrådet Østkysten i Asaa-området har vedtaget en ny aktivitetsplan frem til marts næste år

ASAA: Samrådet Østkysten, som har en medlemskreds på 26 foreninger, institutioner, brugerråd m.fl., har til formål at løfte opgaver af fælles interesse for medlemmerne, koordinere dem og inspirere dem til et godt samarbejde. Samrådet skal også koordinere til et godt samspil med de kommunale myndigheder.

Som et led i dette har man vedtaget en ny aktivitetsplan, der gerne skal være gennemført inden udgangen af marts 2019. Planen omfatter indsatsområder som modtagelse af nye tilflyttere, bedre sammenhæng mellem Asaa by og havn, byforskønnelse, koordinering og øget samarbejde mellem foreninger, samt branding af området.

Bl.a. ønsker Samrådet at sikre, at den nye flotte velkomstpakke når ud til alle tilflyttere, og at der etableres en ny legeplads på Asaa havn til brug for ikke mindst de mange børnefamilier, der kommer til Asaa som bådturister.

Endvidere begynder forberedelserne nu til en ny byforskønnelsesdag, som finder sted 4. maj, med forhåbentlig alle mand af huse. Desuden tager Samrådet initiativ til et fælles projekt med deltagelse af så mange foreninger som muligt. Endelig satser Samrådet på, at alle foreninger, institutioner, brugerråd m.fl. med egen hjemmeside laver links til http://9340asaa.dk, "Østkystens Perle", som er områdets hjemmeside, og at der gennemføres 10 Facebook konkurrencer i perioden.

- Alle disse initiativer skal bidrage til, at Asaa og Østkysten bliver et endnu mere attraktivt område at bosætte sig i og være turist i. Et område med et stærkt fællesskab og samarbejde på tværs af løsninger, udtaler Per Hylander, der er formand for Samrådet Østkysten.

På bestyrelsesmødet, hvor aktivitetsplanen blev vedtaget, blev det endvidere oplyst, at Samrådet har involveret sig i Brønderslev kommunes nye turistprojekt i bestræbelserne på at sikre størst mulig opmærksomhed om Asaa og Østkyst-området. Forretningsudvalget og tovholderne for de forskellige aktivitetsgrupper fortalte i øvrigt om de mange spændende aktiviteter, der har været arbejdet med siden etableringen af Samrådet i marts i år.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...