Et gammelt slot som det i Dronninglund kræver faktisk konstant vedligeholdelse - såvel udenfor som indenfor

DRONNINGLUND: Efter at Dronninglund Slot i begyndelsen af 1980’erne var blevet til en selvejende fond, blev Dronninglund Kommune enig med Nordjyllands Amt om at sætte et beskæftigelsesprojekt i gang. Projektet skulle omfatte en gennemgribende istandsættelse af slottet. Første fase af projektet, som havde fået arbejdsmarkedsnævnets blå stempel, kom til at foregå i perioden maj til oktober 1984 og omfattede vestfløjen med tårnene. Der blev lagt nyt tag på, sat nye døre og vinduer i, og facaden blev lappet og kalket.

Østfløjen og sydfløjen

Arbejdet blev finansieret af stat, amt og kommuner - udover Dronninglund bidrog nabokommunerne Sæby, Hals og Brønderslev med godt 100.000 kr. hver. Senere blev restaureringsarbejdet udvidet til også at omfatte østfløjen og sydfløjen, hvor samtlige de gamle gæsteværelser skulle moderniseres med toilet og bad.

Første større restaurering

Da de nuværende ejere, Nanna Henriette Høgsbro og Carl Chr. Pedersen, overtog slottet, var den første større restaurering kalkning af vestfløjen. Man lægger stor vægt på, at kirke og slot harmonerer - også udseendemæssigt, og at det er tilfældet, skyldes bl.a. et godt samarbejde mellem menighedsrådet og værtsparret på slottet.

Indendørs

Men med et hus med en betragtelig alder som Dronninglund Slots, så er der også indendørs noget at restaurere hele tiden. Hvis man foretager sig noget - udover almen restaurering og vedligeholdelse - så træder fredningsbestemmelserne i kraft, og Slots- og Kulturstyrelsen skal spørges. Derfor tager man den med ro og går etapevis i gang rum for rum, sådan at det passer med de arrangementer, som er lagt ind i kalenderen.

Pejsestuen

Denne gang stod pejsestuen for tur. Det ualmindeligt hyggelige lokale trængte meget til en omgang, og efter at inventaret var flyttet sammen på midten af gulvet, gik man i gang. Det drejede sig om kalkning af de hvide (efterhånden lysebrune) vægge, som hvælver sig på så dekorativt vis.

Dernæst er der den meget store pejs, som har givet navn til rummet. Desværre er det sådan, at flere af pejsene på slottet ikke kan anvendes på almindelig vis, idet skorstensrørene er mere eller mindre blokerede af træstykker, og optænding i pejsene ville med al sandsynlighed medføre slotsbrand. Pejsen oppe i den Grønne Salon har en selvstændig og passabel skorstensadgang og kan fint bruges, hvilket ofte har været tilfældet, når der har været arrangementer deroppe. Men pejsen i pejsestuen må nøjes med at blive fint restaureret og evt. blive forsynet med en biopejs.

Fernisering

Når dette læses, er pejsestuen helt færdigrestaureret, og man kan begynde at forberede sig til de næste arrangementer. Det drejer sig i første omgang om en fernisering, som finder sted lørdag 13. april. Det er Helle Scheffmann, som er billedkunstner, bladtegner, illustrator og billedkunstlærer, og som allerede er repræsenteret med billeder fra Galleri 5000 på slottet.

Påske

Fra Skærtorsdag (18. april) til og med 2. påskedag (22. april) er der mulighed for at opleve flere kendte personers udsmykning af flere af slottets lokaler, og der vil blive dækket borde af Georg Jensen, Georg Jensen Damask og Nanna Henriette Høgsbro. Samtidigt med at man besøger udstillingerne kan man nyde slottets kaffe og kage, påskefrokost og om aftenen påskeaftenmenu i Restaurant Sophie Hedevig.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...