Dronninglund Sparekasse holdt repræsentantskabsmøde og tog afsked med formand

DRONNINGLUND: Dronninglund Sparekasse har netop afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde. og her tog man afsked med den mangeårige formand, Højer Yde Skaksen. 35 år har han siddet i bestyrelsen og heraf de sidste 23 som formand. Som så mange gange tidligere aflagde han sin mundtlige beretning og efter den, blev han hyldet med stående ovationer.

- Min mission har været at bevare Dronninglund Sparekasse som et selvstændigt, lokalt forankret pengeinstitut med rod i Dronninglund, sagde han bl.a. i sin beretning, hvor han også kom ind på den enorme udvikling, der er sket inden for finansverdenen i de senere år.

- I firserne var der over 300 pengeinstitutter i Danmark. I dag er det tal nede på 60. Derfor glæder det mig også, at sparekassen klarer sig så godt og er kommet tilfredsstillende gennem 2018 med et overskud før skat på over 18 mio. kroner. Det giver mig en tro på, at sparekassen er rustet til fremtiden og vil klare alle de udfordringer, der altid vil komme. Fundamentet har holdt i 146 år, og vil vedblive at gøre det, sagde Højer Yde Skaksen.

Formanden lagde dog i sin beretning ikke skjul på, at det ikke er let at drive pengeinstitut i disse år og pegede bl.a. på de mange problemer rundt om i verden. Det gælder det anspændte forhold mellem Rusland og Vesten, handelskrigen mellem USA og Kina og den uafklarede situation omkring Storbritanniens udtræden af EU. Der er dog også positive tendenser, og herom sagde formanden:

- Dansk økonomi er inde i en god periode. Beskæftigelsen er så høj, at det kniber for virksomhederne at finde kvalificeret arbejdskraft. Det gælder også den finansielle sektor, hvor vi ser pengeinstitutter lukke små afdelinger, fordi der ikke kan findes kvalificeret arbejdskraft. Vi har altid haft den filosofi, at det er en styrke at være fysisk tæt på kunderne. Derfor hat vi også opretholdt en struktur med filialer. Vi må dog konstatere, at behovet for den fysiske filial bliver mindre og mindre, efterhånden som teknologien udvikles og udbredes. Vi er dog meget bevidste om, at vi ikke må miste nærheden. Vi må ikke blive fjerne og upersonlige. Så mister vi vores berettigelse, sagde han.

I beretningen blev det også understreget, at 2018 var et vanskeligt år for sparekassens landbrugskunder. Især minkavlere og griseproducenterne havde det svært. Hertil kommer at sidste sommer var den tørreste i mands minde med heraf følgende lavere udbytte og forhøjede foderpriser.

- Det var et svært år for landbruget, men heldigvis er der andre af vore kundegrupper, der har fået det bedre, og det er positivt, sagde han.

Garantsituationen betegnede formanden som positiv. Her er garantkapitalen steget med 21 mio. kroner i 2018.

- Udviklingen ser ud til at fortsætte i 2019, og vi lægger fortsat vægt på, at garanterne kan få deres penge, hvis de ønsker det. Samtidig er det bestyrelsens ønske, at garanterne får en god rente af pengene. Det er to vigtige pejlemærker i styringen af sparekassen, sagde Højer Yde Skaksen, der i det hele taget har positive forventninger til 2019.

- Vi må nok forvente, at vores indtægter fortsat vil være under pres, Der vil være kamp om de gode udlånskunder, og renteniveauet for vores overskudslikviditet vil fortsat være negativ, men det er vores forventning og forhåbning, at vi i 2019 kan præstere et resultat før skat på niveau med 2018, sluttede Højer Skaksen sin sidste beretning.

Da Højer Yde Skaksen udtrådte af bestyrelsen, skulle der vælges nyt medlem. Det blev landmand Niels Erik Sørensen fra Langholt. Desuden var der genvalg til Erik Frederiksen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...