Alle pladser var besat, da midtbyplanerne for Dronninglund blev gennemgået ved borgermøde torsdag aften

DRONNINGLUND: "Genform Dronninglund" er den officielle betegnelse for de omfattende planer for Dronninglund Midtby, og arbejdet frem mod realiseringen af disse planer har stået på i lang tid.

Nu nærmer den tid sig, hvor borgerne i Dronninglund vil kunne observere de konkrete ændringer, som sker for at gøre den efterhånden nedslidte bymidte mere køn og borgervenlig.

Derfor blev der afholdt et borgermøde i Dronninglund torsdag 11. oktober.

18 millioner investeres i byen

Mødet blev afholdt i cafeteriet på kommunkontoret i Dronninglund, hvor det kneb noget med pladsen.

Projektet blev gennemgået med støtte af oversigtstegninger.

Noget af det første, som dukkede op på storskærmen, var økonomien bag projektet.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), kunne fortælle, at knap 18 mio. kroner bliver investeret i Dronninglund.

Brønderslev Kommune bidrager med 12 mio. kroner til projektet , hvor penge til ombygningen af biblioteket findes i denne pulje.

Staten giver 3,6 mio. kroner igennem Kulturarvsstyrelsen og private bidrager med 1,5 mio. kroner.

Det var især den centrale del, 240 meter i vejlængde ad Slotsgade mellem Nørregade og Stationsvej med ny belægning og bredere fortove.

På dette stykke af Slotsgade bliver vejen smallere, og det bliver en blandet og mere blød trafik med det formål at få hastigheden sat ned.

Der er forhandlinger i gang mellem kommunen og husejerne på vejstykket.

Der er udarbejdet en såkaldt designguide, som kan bruges som vejledning ved renovering af bygningerne

- Jo flere bevaringsværdige bygninger, der er i et område, jo mere stiger værdien på de øvrige huse, lød et citat fra en af indlederne.

Nyt bibliotek og grønt areal

Ud for den centrale del af Slotsgade vil byens nye centrale plads opstå.

Den vil være imellem det ombyggede bibliotek og Apotekerhaven, som bliver et fortrinsvis grønt område foran kommunekontoret.

Den eksisterende glasgang bliver revet ned. I planerne er der også, at der skal laves en afgrænsning mellem plads og gade i form af en lav mur.

Det sidste fik især den ældre del af forsamlingen til at trække på smilebåndet. Man erindrede den meget omstridte biblioteksmur, som blev revet ned for flere år siden.

Som afslutning var der en livlig debat, og den koncentrerede sig især om trafikken på Slotsgade.

Indvendingerne gik på, at Slotsgade var en hovedfærdselsåre, mens andre gjorde opmærksom på, at man i endnu højere grad burde bruge den velegnede omfartsvej.

Projektstart forår 2019

Efter tidsplanen vil man starte projektet i foråret 2019.

Men der kom indvindinger om blandt andet konfirmationer i foråret, der kan forrykke tidsplanen, og det samme gælder Dronninglund Cup, der ligeledes kan rykke tidsplanen.

Man var indstillet på at holde en tæt kontakt til de handlende, som bliver berørt af ændringerne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...