Efter lang tids forarbejde er Byrhøj og Stentinget nu både fredet og gjort mulig at besøge for interesserede

BYRHØJ: Fredningen af Stentinget og Byrhøj umiddelbart nord for Klokkerholm har været fantastisk langtrukken. Nu er den endelig fuldstændig gennemført, og Natur & Historie-udvalget under foreningen Byen i Landskabet har i tæt samarbejde med adskillige partnere etableret adgang og faciliteter for publikum.

Medlem af det nævnte udvalg, Søren Sillesen, bød velkommen, da det talrige publikum var samlet på den minimale parkeringsplads, og herfra man drog i gåsegang først op langs et levende hegn og dernæst tværs over en rapsmark til den imponerende store høj, Byrhøj, som er et af Vendsyssels bedste udsigtspunkter.

Byrhøj er ud mod Hellumvej meget udgravet. Her gravede landmændene før i tiden mergel, som man strøede ud på markerne. Nu er ”hullet” blevet skønt reguleret, og der er bygget et såkaldt ”madpakkehus”, hvor et par informationstavler oplyser om stedets historie og gengiver nogle af de mange fund, som er fundet her. Der er selvfølgelig også et toilet.

Da de mange deltagere var nået frem hertil, fortsatte Søren Sillesen sin velkomst med en tak til de mange og uundværlige samarbejdspartnere, som Natur & Historie-udvalget har trukket på. Det drejer sig om Jesper Hald og Bent Pedersen, som begge har lagt jord til projektet, Vendsyssel Historiske Museum (VHM v. Morten Larsen), Brønderslev Kommune, Sparekassen Vendsyssels Fond og Klokkerholm Borgerforening, som havde sørget for telt på stedet og flag i byen.

Så var det borgmester Mikael Klitgaards tur. Han slog noget på de internationale strenge, da flere af fundene på stedet var fra andre lande. Så gik han over i det igangværende fremstød for at fremme turismen i kommunen, og han håbede, at et sted som dette ville kunne tiltrække mange udefra.

Tove Sjong talte for Naturfredningsforeningen, og hun kunne opridse et begivenhedsforløb, som mange af de tilstedeværende sikkert ikke havde kendskab til. Det startede med planer om at opstille tre store vindmøller på og omkring Byrhøj, som netop havde tiltrukket sig interesse fra historiefolket, idet der var gjort et interessant detektorfund på stedet.

Dansk Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen rejste nu sag på området, og der blev i første omgang udarbejdet en foreløbig fredning. I 1992 blev der rejst en sag om rigtig fredning af området, men der skulle gå 10 år, før fredningen blev fuldt gennemført.

Keld Koustrup Sørensen fra Brønderslev Kommune fortalte om kommunens medvirken ved indretningen af pladsen og medvirken i forbindelse med fredningsmyndighederne. Han roste også Jette Skiveren og Søren Sillesen for deres store og udslagsgivende medvirken.

Så var der et mindre traktement, mens ”De syngende frikadeller” levede op til deres navn og (meget passende) inde fra ”madpakkehuset” gav indtil flere velklingende numre. Derefter var VHM repræsenteret ved museumsinspektør Morten Larsen, som fortalte om stedets historie og gav de mange tilhørere et indtryk af, hvordan der havde været i området med Stentinget og Byrhøj, da stedet var lidt af et magtcentrum - måske for hele Vendsyssel.

Der var stor ros til arrangementet fra adskillige af deltagerne i arrangementet. Men flere af dem syntes, at det lidt af en travetur at komme op til selve stedet. Hvis man skal tiltrække andre end lokale og specielt interesserede, så var det måske en idé at etablere direkte adgang fra Hellumvej - selvom der så vil være problemer med parkering.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...