Efter at de sidste beboere på Jammerbugt Asylcenter på det tidligere Dronninglund Sygehus er rejst, genoptages debatten om fremtidig anvendelse af bygningerne

DRONNINGLUND: - Lige fra dengang det hed Amtssygehuset og frem til lukningen i 2015 har det været en institution, som har dækket behovet for medicinering, behandling og pleje for befolkningen i Hals-, Sæby-, Hjallerup- og Dronninglundområdet, og adskillige fra disse områder mener, at visse dele af denne funktion er der stadigvæk behov for.

Således sagde formanden for Støtteforeningen for Dronninglund Sygehus ved starten af dette år, og han giver helt sikkert udtryk for en udbredt opfattelse i Østvendsyssel. Sygehuset lukkede i 2015, og kort tid derefter rykkede Jammerbugt Asylcenter ind i bygningerne. I stueetagen af en af fløjene etablerede Falck et lægehus, som senere har fået navnet ”Alles Lægehus”.

De tomme sygehusbygninger

Nu er asylcentret rykket ud. Bygningerne er altså så godt som tomme, og Region Nordjylland har hurtigt givet melding om, at man ikke ønsker at beholde dem.

Man har ladet bygningerne blive vurderet med henblik på salg til private. Borgmester Mikael Klitgaard har lynhurtigt fulgt op på den melding med udtalelser om salg evt. til etablering af boliger.

- Vi er bestemt ikke indstillet på at læne os tilbage og bare sige ”Det var så det”. Vi kæmper til det sidste og vil især kæmpe for, at lokalbefolkningen får ordentlig tid til at blive hørt. Det fik de ikke sidste gang, da man besluttede at lukke sygehuset. Det gik alt for hurtigt, erklærede Frits Danielsen.

Borgermødet

At der var rigtigt mange, som gerne ville deltage i debatten om sygehusbygningernes fremtid, viste sig ved borgermødet i Dronninglund Hallerne, hvor der mødte omkring 200 op.

Efter mødet lød det således fra den socialdemokratiske byrådsgruppe.

- Vi har forslag om at indrette et sundhedshus, og det må i gang, inden regionen sælger det.

Mikael Klitgaard svarede.

- Vi har ikke behov for gamle bygninger, og derfor er kommunen ikke interesseret i at købe sygehusbygningerne.

Generalforsamling

I begyndelsen af denne måned afholdt Støtteforeningen for Dronninglund Sygehus generalforsamling, og udover at der blev valgt ny kasserer, Jane Holm, som afløste den mangeårige kasserer Fritz Christensen, der ønskede at udtræde, så sagde formanden i sin beretning.

- Så er flygtningene rejst fra sygehusbygningerne, og hvad så? Hvordan der ser ud, og hvordan bygningerne bliver leveret tilbage i den tilstand de var, da centret rykkede ind, har vi ingen indflydelse på.

- Men fremtiden for bygningerne og hele området har vi stor interesse i. Derfor har vi sammen med Dronninglund Borgerforening taget initiativ til et møde på Hjørnet i Dronninglund for at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan tænke og levere idéer til politikerne i såvel regionsrådet som byrådet. Der kan evt. udarbejdes et idékatalog, så vi kan få noget sundhedsrelateret i bygningerne.

Udover dette kunne Frits Danielsen oplyse om, at foreningen donerede 20.000 kr. til ”Stafet for Livet” i Dronninglund

- Det er mit store ønske, at støtteforeningen kan gøre gavn i det nye år.

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen blev sammensat af repræsentanter for støtteforeningen, borgerforeningen, ældresagen og nogle borgere, der havde foreslået nedsættelsen af gruppen. Efter det første møde lød udmeldingen.

- Vi vil arbejde for en så god anvendelse af bygninger og tilhørende grund, hvor sygehusbygningerne ligger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...